System kaucyjny w Polsce

System kaucyjny w Polsce – badanie ankietowe

Polska ma 5 lat na pełne wdrożenie pakietu dyrektyw wprowadzających model gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Zakłada on m.in., iż poziom recyklingu odpadów komunalnych w Unii Europejskiej (UE) ma wynosić 50% w 2020 r., a do 2025 r. recykling plastikowych butelek musi osiągnąć poziom 77% oraz 90% w 2030 r. – podkreśla Polskie Stowarzyszenie Zero Waste.

Jednocześnie Stowarzyszenie wskazuje, że od 2025 r. butelki PET będą musiały być produkowane z 25% udziałem plastiku pochodzącego z recyklingu, a po 2030 r. udział ten zostanie zwiększony do 30%.

Polska jest dopiero na początku drogi prowadzącej do spełnienia ww. wymogów.

System kaucyjny w Polsce – elementem GOZ

Jak zrealizować te obowiązki? – pyta Zero Waste i zwraca uwagę, że Ministerstwo Środowiska pracuje obecnie nad ustawą o rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), co oznacza, że do zmian powinni już przygotowywać się producenci żywności, opakowań, samorządy, instalacje przetwarzania odpadów i recyklerzy.

System kaucyjny w Polsce

„Pomysłów na zrealizowanie powyższych obowiązków jest wiele, a jedną z propozycji, którą popieramy jest wprowadzenie obowiązkowego systemu kaucyjnego na opakowania jedno- i wielokrotnego użytku po napojach (butelki plastikowe, szklane i puszki). W UE 10 krajów już wprowadziło system kaucyjny, a siedem jest na ostatnim etapie jego planowania. Teraz czas na Polskę! Kampania „WRZUCAM, nie wyrzucam” to pierwsze w Polsce działania komunikujące potrzebę wprowadzenia obowiązkowego systemu kaucyjnego.” – informuje Stowarzyszenie.

System kaucyjny w Polsce – 90% respondentów „za”

Organizacja podaje także, że korzystając z narzędzia instytutu badawczego Biostat, w lipcu br. zadała Polakom pięć pytań związanych z wprowadzeniem systemu kaucyjnego. Z badania wynika, że niemal 90% ankietowanych chciałoby wprowadzenia obowiązkowego systemu kaucyjnego na opakowania jedno- i wielorazowe po napojach, a ponad 60% badanych uważa, że system kaucyjny można rozszerzyć na inne opakowania na żywność.

„Polacy zauważają wady naszego systemu segregacji odpadów: ponad 60% respondentów oceniło system jako zły i bardzo zły, a tylko jedna trzecia jako dobry i bardzo dobry. System kaucyjny mógłby podnieść tę ocenę i rozwiązać wiele problemów i ponad dwie trzecie respondentów wskazało, że czystsze środowisko i mniejsza ilość odpadów to potencjalny skutek tego rozwiązania. Ponad 45% respondentów widzi też w systemie kaucyjnym możliwość dodatkowego zarobku dla osób zbierających odpady – to pozytywna informacja, bo nie ważne kto odda butelkę do sklepu, ważne, że trafi ona do recyklingu. Ponad 30% badanych wskazało, że ich zdaniem system kaucyjny zmniejszy ilość odpadów zalegających na składowiskach.” – podaje Stowarzyszenie.

Jaka wysokość kaucji?

W ramach badania zapytano także o proponowaną wysokość opłaty kaucyjnej za jedno opakowanie, a najczęściej udzielana odpowiedź to 50 groszy. To również najwyższa kwota, jaka była proponowana w ramach ankiety. Zero Waste przypomina też, że opłata kaucyjna to kwota, którą konsumenci dopłacają do produktu w momencie jego zakupu i która jest im zwracana przez automat lub sprzedawcę w momencie zwrotu opakowania do punktu handlowego.

Jednocześnie Stowarzyszenie zwraca uwagę, że np. w Norwegii opłatę kaucyjną można przekazać na rzecz organizacji charytatywnej, dlatego też organizacja postanowiła zapytać respondentów o ich odejście do takiego rozwiązania. Ponad połowa ankietowanych jest skłonna oddać opłatę kaucyjną na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne), rys. Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny