System kaucyjny

Apel do premiera o zmiany w przepisach regulujących system kaucyjny

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻZP) poinformowała o apelu zaadresowanym do Prezesa Rady Ministrów. Liczne grono organizacji zaapelowało o pilne wdrożenie niezbędnych – ich zdaniem – zmian w przepisach regulujących system kaucyjny na opakowania po napojach. Organizacje, które sygnowały apel zaznaczyły, że obecny kształt tych regulacji jest szkodliwy dla polskiego rolnictwa, przetwórstwa, konsumentów i środowiska przyrodniczego.

Zmian w przepisach regulujących system kaucyjny domaga się szereg organizacji branżowych

„Przepisy regulujące wprowadzenie systemu kaucyjnego po napojach w Polsce zostały opracowane i przyjęte przez rząd Zjednoczonej Prawicy z pominięciem wielu kluczowych rozwiązań proponowanych przez przedsiębiorców” – wskazano w apelu. Organizacje , które wystosowały apel napisały też: „Dodatkowo ówczesny rząd wprowadził zapisy, które spowodowały, że system kaucyjny jest całkowicie bezbronny na wszelkiego rodzaju malwersacje finansowe przy rozliczaniu kaucji i zebranych odpadów opakowaniowych i opakowań. Przepisy naruszają zasadę równości podmiotów gospodarczych i tworzą bariery w dostępie do rynku, co jest sprzeczne z: Konstytucją RP, ustawą o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.

„Apelujemy do Pana Premiera Donalda Tuska, w imieniu podpisanych pod apelem organizacji reprezentujących rolnictwo, branżę napojową i handel detaliczny, o wsparcie przedsiębiorców w ich działaniach na rzecz pilnego wprowadzenia kompleksowych zmian do przepisów, łącznie z przesunięciem daty obowiązku zbiórki opakowań w systemie kaucyjnym na 1 stycznia 2026 r. Zmiany te zapobiegną chaosowi finansowemu i organizacyjnemu, obciążeniu polskich konsumentów kuriozalnym podatkiem VAT od kaucji w wysokości około 3 miliardów złotych oraz wielomiliardowym stratom całej branży napojowej i sektora handlu detalicznego”.

We wspomnianym apelu napisano również: „Oczekujemy od Pana Premiera, że ze względu na znaczący wpływ systemu kaucyjnego na całą gospodarkę nada najwyższy priorytet pracom rządu nad wdrożeniem niezbędnych zmian w oparciu o merytoryczny dialog z przedsiębiorcami, którzy są objęci obowiązkami i karami wynikającymi z przepisów prawa wprowadzającego system kaucyjny”.

Negatywne skutki obecnego stanu prawnego

W piśmie wskazano też, że wszystkie negatywne skutki ustawy obciążą – od 1 stycznia 2025 r. – obecny rząd. Choć – jak zaznaczono w apelu – nie jest on autorem tej regulacji. W apelu wymieniono szereg negatywnych skutków aktualnych regulacji w zakresie systemu kaucyjnego. Należą do nich:

  • 3 miliardy złotych dodatkowego podatku VAT od kaucji, który zapłacą polscy obywatele;
  • brak gwarancji zwrotu kaucji pobieranej w sklepach przy kupnie napojów;
  • wzrost cen napojów, napojów mlecznych, wód, soków, nektarów i piwa, spowodowany malwersacjami finansowymi przy rozliczaniu kaucji i zebranych opakowań;
  • nawet 20% spadek obrotów polskiego tradycyjnego handlu, co będzie spowodowane zbyt krótkim terminem na uruchomienie systemu;
  • miliardowe oszustwa przy rozliczaniu zebranych opakowań i pobranej kaucji, powodujące bankructwo operatorów systemu i sklepów detalicznych oraz straty Skarbu Państwa;
  • rozmontowanie dobrze działających systemów zwrotu szklanych butelek wielokrotnego użytku i zniechęcenie kolejnych przedsiębiorców do korzystania z tego najbardziej przyjaznego środowiskowo rodzaju opakowania; 
  • ryzyko znaczących utrudnień w funkcjonowaniu sklepów detalicznych poprzez brak dopasowania przepisów sanitarnych do wymogów zbiórki i transportu zbieranych odpadów opakowaniowych, szczególnie po napojach mlecznych;
  • brak możliwości realizacji obowiązków w zakresie recyklingu przez samorządy w roku 2025 spowodowany brakiem możliwości zaliczenia do realizacji poziomu zbiórki w gminach około 12 miliardów opakowań objętych systemem;
  • dalsze zaśmiecanie środowiska odpadami opakowaniami, których zwrot będzie znacząco utrudniony ze względu na wadliwie funkcjonujący system kaucyjny.

Oczekiwany konstruktywny dialog

„Apelujemy o pilne wprowadzenie obiecanych przez posłów i senatorów obecnej koalicji rządzącej poprawek do przepisów w oparciu o propozycje przedsiębiorców objętych ustawą, na których spoczywa całkowita odpowiedzialność finansowa i organizacyjna za uruchomienie i działanie systemu kaucyjnego. Oczekujemy konstruktywnego dialogu Rządu z przedsiębiorcami i podjęcie radykalnych działań przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska na zmianę przepisów ustawy, która jest jednym z najgorszych i najbardziej niebezpiecznych finansowo aktów prawnych dla Polek i Polaków oraz polskiej gospodarki” – wskazano w apelu.

Organizacje dodały też: „Oczekujemy uwzględnienia uwag, które poparte są wieloletnią praktyką rynkową i doświadczeniami z budowania systemów kaucyjnych w innych krajach. Czas skończyć z prowizorkami i papierowymi rozwiązaniami, które nie tylko nie pomagają przedsiębiorcom w realizowaniu prośrodowiskowych rozwiązań, ale wręcz uniemożliwiają zbudowanie w Polsce efektywnego środowiskowo i ekonomicznie powszechnego, ogólnopolskiego, przyjaznego dla konsumentów systemu kaucyjnego”.

Jakie organizacje podpisały apel w sprawie zmian w przepisach regulujących system kaucyjny?

Apel, obok PFPŻZP, podpisały takie organizacje jak: Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie i Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy. Sygnatariuszami dokumentu są także: Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków, Związek Polskich Przetwórców Mleka oraz Polska Izba Mleka. Pod apelem podpisały się także: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Polska Izba Handlu oraz Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. W gronie tych organizacji znalazły się również: Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw, Związek Sadowników RP, Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań, Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” oraz Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny