System kaucyjny

System kaucyjny – analiza możliwości wprowadzenia

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że na jego zlecenie opracowana została „Analiza możliwości wprowadzenia systemu kaucyjnego dla opakowań”.

Jak podaje MŚ, w opracowaniu stwierdzono, że system kaucyjny (w różnej formie) funkcjonuje w 10 państwach europejskich. Kraje, gdzie znajduje on zastosowanie to: Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Islandia, Litwa, Niemcy, Norwegia i Szwecja. Z analizy wynika, że systemem kaucyjnym są najczęściej objęte opakowania z tworzyw sztucznych (głównie PET), metali (puszki aluminiowe) i szkła (butelki szklane).

System kaucyjny – wysokie koszty wprowadzenia nie równoważą korzyści

Ministerstwo wskazuje, że z wykonanego opracowania wynika, iż funkcjonują różne modele działania tego typu systemów. W niektórych z państwach funkcjonuje prywatny podmiot, np. zrzeszenie producentów napojów, który obsługuje system kaucyjny. Przychody w tych systemach pochodzą z opłaty administracyjnej (płacą wprowadzający produkty w opakowaniach) lub z niezwróconej kaucji (trafia ona do operatora systemu zamiast do pobierającej jednostki handlowej). W Finlandii np. system kaucyjny oparty jest na opłacie członkowskiej, a sam system jest nieobowiązkowy. W Szwecji z kolei właścicielem odpadów jest operator systemu, który czerpie dodatkowy dochód związany ze sprzedażą surowca.

W analizie przedstawione zostały dwa scenariusze związane z wprowadzeniem systemu kaucyjnego w Polsce. Pierwszy z nich zakłada funkcjonowanie systemu opartego w całości o automatyczną zbiórkę odpadów. Miałyby temu służyć specjalne automaty rozmieszczone w punktach handlu detalicznego. Według opracowania, pięcioletni koszt funkcjonowania takiego systemu wyniósłby ok. 24 mld zł. Na tę kwotę w dużej mierze składa się cena urządzeń, bowiem zakup małego automatu to wydatek rzędu 75 tys., średniego – 120 tys. zł, a dużego 160 tys. zł. Według autorów analizy, łącznie należałoby zakupić ok. 118 tys. tego typu urządzeń.

Drugi z przedstawionych w opracowaniu scenariuszy zakłada wprowadzenie systemu mieszanego. W tym przypadku pięcioletni koszt funkcjonowania takiego systemu został oszacowany na ok. 19 mld zł.

Takie wnioski dotyczące kosztów skomentował Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska. – Systemy kaucyjne mogą być skutecznym sposobem pozyskiwania surowców, jednak rozważając korzyści z ich wprowadzenia, pod uwagę należy brać także koszty ich funkcjonowania. Analiza możliwości wprowadzenia systemu kaucyjnego dla opakowań pokazała, że planowane wysokie koszty jego wprowadzenia nie równoważą potencjalnych korzyści dla systemu gospodarki odpadami – powiedział wiceminister Mazurek.

Jak podaje MŚ, wiceminister zaznaczył również, że obecnie rynek zagospodarowania wszystkich odpadów opakowaniowych w Polsce, oparty w dużym stopniu na systemie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wycenia się rocznie na ok. 70 mln zł (koszty zbierania, transportu, odzysku i recyklingu).

Na podstawie www.mos.gov.pl

fot. sozosfera.pl

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny