system kaucyjny

Polacy czekają na system kaucyjny

81% Polaków uważa, że system kaucyjny to najlepsze rozwiązanie, które pozwoli na efektywną zbiórkę zużytych opakowań nadających się do recyklingu. Taki wniosek płynie z badania, przeprowadzonego wśród mieszkańców Polski, na zlecenie Tomra Collection. Zostali oni też zapytani o wysokość kaucji, wskazali oni, że zarówno 50 groszy, jak i 1 złoty zmotywowałaby ich do zwrotu pojedynczego opakowania do sklepu.

Polacy pozytywnie zapatrują się na system kaucyjny

Zdecydowana większość uczestników badania przeprowadzonego w lutym bieżącego roku – aż 81% – popiera wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce. Jak wskazano w informacji prasowej, ankietowani traktują system kaucyjny jako najlepsze rozwiązanie do efektywnej zbiórki opakowań po napojach. Wyniki są niezależne od wieku, płci, czy miejsca zamieszkania respondentów.

– To badanie pokazuje, że system kaucyjny jest narzędziem, które jest dobrze odbierane przez całe społeczeństwo, od najstarszych do najmłodszych pokoleń. To bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy odpowiadają za stworzenie systemu w Polsce. Dzięki tak optymistycznemu nastawieniu oraz konsekwentnej edukacji na temat zasad jego działania, to narzędzie ma potencjał i szansę na powodzenie. Polacy czekają na system kaucyjny i są gotowi wprowadzić zmiany w swoich codziennych nawykach – powiedziała Anna Sapota, wiceprezes ds. public affairs w grupie TOMRA.

System kaucyjny – odpowiedź na wzrost zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi

System kaucyjny, którego start w Polsce jest zaplanowany na początek 2025 r., to odpowiedź na wzrost zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi i rosnący popyt na wysokiej jakości surowce wtórne. Z powodzeniem funkcjonuje już w wielu krajach Europy, także u naszych sąsiadów – na Słowacji, Litwie czy w Niemczech. W ostatnim czasie kolejne kraje – Węgry, Rumunia i Irlandia – wprowadziły własne systemy. Inne, jak Holandia i Niemcy, rozbudowują te dotychczas działające. System kaucyjny polega na pobieraniu kaucji przy zakupie napoju i oddawaniu jej przy zwrocie pustego opakowania do punktu zbiórki, czyli sklepu. Kaucja jest zatem jednym z najważniejszych motywatorów do oddawania opakowań do recyklingu – podkreślono w informacji. Polacy zapytani o kwotę, która wystarczająco motywowałaby ich do zwrotu opakowania, wskazali zarówno 50 gr (46%), jak i 1 zł (45%). Za kaucją wyższą niż 1 zł opowiedziało się zaledwie 9% badanych.

Skąd chcemy czerpać wiedzę o systemie kaucyjnym?

Źródłem informacji, z którego respondenci najczęściej chcą dowiadywać się o systemie kaucyjnym w Polsce, jest telewizja. Wskazało ją aż 67% Polaków. Tuż za nią znalazły się portale i gazety informacyjne (44%) oraz ulotki sklepowe (43%). To ostatnie źródło zdecydowanie preferują osoby powyżej 60 roku życia – 55% z nich. Media społecznościowe, takie jak Facebook i Instagram, były najczęściej zaznaczane przez osoby poniżej 30 roku życia (odpowiednio 68% i 30%). Natomiast radio zaznaczało 34% badanych w każdym wieku.

– Sklepy są kluczem do efektywnego zbierania pustych opakowań po napojach. To od nich zależy nie tylko forma zbiórki i jej odpowiednie ulokowanie w sklepie, ale także edukacja wokół zasad oraz korzyści wynikających z działania systemu kaucyjnego. Badania wskazały, że to właśnie ulotki przygotowywane przez sklepy są chętnie czytywane przez Polaków i mogą być wartościowym źródłem informacji – wskazał Konrad Robak, managing director w firmie, która zleciła przeprowadzenie badania.

Raport powstał dla sprzedawców detalicznych, ale też jako zbiór informacji dla sektora publicznego i przyszłych operatorów systemu kaucyjnego. Jest on również źródłem informacji dla innych osób związanych z systemem kaucyjnym. Jego wyniki mogą pomóc lepiej zrozumieć zachowania i potrzeby konsumentów w odniesieniu do systemu kaucyjnego, wykorzystując go jednocześnie jako szansę na zwiększenie ruchu i lojalności klientów wobec uczestniczących w systemie sklepów, oraz przyczyniając się redukcji ilości śmieci w przestrzeniach publicznych i w środowisku. Więcej informacji na stronie: badanie TOMRA Collection.

O badaniu

Badanie, przeprowadzone przez K+Research by Insight Lab na zlecenie Tomra Collection, zostało zrealizowane w lutym 2024 r. Objęło ono próbę ponad 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski i zostało wykonane metodą CAWI (ankieta internetowa). Założono kwoty na płeć, wiek, wielkość miejscowości oraz województwo.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu