System Indywidualnej Segregacji Odpadów

System Indywidualnej Segregacji Odpadów – pilotaż w Ciechanowie

Mieszkańcy osiedla nr 5 „Płońska” oraz władze Ciechanowa udowodniają, iż świadoma segregacja i zastosowanie odpowiedniej technologii przynoszą wymierne korzyści. Mowa o pierwszych efektach pilotażu Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów (SISO), który prowadzony jest właśnie w Ciechanowie – przekonuje Grupa T4B.

Pilotaż ten, z użyciem pojemników T-Master ELMO, autorstwa firmy T4B, wystartował 10 maja br. Jak wskazuje dostawca pojemników, już po miesiącu trwania projektu uzyskane wyniki pokazują, że segregacja odpadów przez mieszkańców osiedla wzrosła o ponad 40%, przy wartości bliskiej zeru na etapie startowym.

T-Master to rewolucyjne rozwiązanie, które pomoże uszczelnić gospodarkę odpadami w Polsce. W przyszłości może przynieść korzyści finansowe każdemu gospodarstwu domowemu, które ma szansę zredukować wysokość opłaty za wywóz śmieci poprzez rzetelne ich segregowanie. To obecnie jedyne narzędzie dla włodarzy miast do pozyskiwania realnych danych, w czasie rzeczywistym na temat poziomu realizowanego obowiązku segregacji śmieci w ich gminie, czy mieście. System umożliwia również zmianę formy ryczałtowego rozliczania się z firmami odbierającymi odpady, która będzie jedną z kilku zmian jakie już w przyszłym roku przyniesie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podkreśla Robert Szczepankowski, prezes Zarządu T4B.

System Indywidualnej Segregacji Odpadów

Jak zaznacza spółka, inteligentne pojemniki T-Master ELMO, umożliwiają nadzór nad właściwą segregacją odpadów w zabudowie wielorodzinnej. To najbardziej wymagający rodzaj zabudowy pod kątem weryfikacji złożonych przez mieszkańców deklaracji o segregowaniu. Dotychczasowa anonimowość powodowała brak poczucia odpowiedzialności za niewłaściwą postawę i nierealizowanie obowiązku segregacji – podkreśla producent pojemników. Pilotażowy program T-MASTER SISO przewidziany jest na 3 miesiące.

System Indywidualnej Segregacji Odpadów – jak to działa?

Wszystkie gospodarstwa domowe objęte systemem wyposażone są w komplet kodów, dla każdego wymaganego rodzaju odpadu, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska. Otwarcie pojemników możliwe jest jedynie po zeskanowaniu kodu, który mieszkaniec przykleja do worka z wcześniej posegregowanymi odpadami. Po wrzuceniu worka i zamknięciu pojemnika, odpady są ważone, a dane o ilości wyrzuconych odpadów danej frakcji, są przesyłane i zapisywane w systemie centralnym SISO. Każde gospodarstwo domowe posiada w nim indywidualne konto. Zainstalowane w pojemnikach czujniki monitorują w czasie rzeczywistym poziom ich zapełnienia. Jest to istotne z punktu widzenia firm odbierających odpady i planowania przez nie tras pojazdów wywożących śmieci.

W projekcie przewidziano również uruchomienie lokalnych punktów skupu surowców, gdzie mieszkańcy będą mogli oddawać wyselekcjonowane surowce np. aluminium, makulaturę, czy szkło. Zgodnie z zasadą skupu będą otrzymywać zapłatę za każdy oddany kilogram czystej frakcji.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Grupę T4B

fot. 2 x Grupa T4B

reklama

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny