System ETV z kolejną jednostką

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy to kolejna polska Jednostka Weryfikująca w systemie ETV (ang. Environmental Technology Verification). Przeprowadza ona weryfikację w obszarach: materiały, odpady i zasoby oraz technologie energetyczne.
 
mikroskop
 
System ETV to narzędzie rynkowe, którego zadaniem jest ułatwienie i przyspieszenie komercjalizacji innowacyjnych technologii środowiskowych. Pozwala on w sposób niezależny i bezstronny sprawdzić, czy deklarowane przez dostawcę technologii parametry są zgodne z prawdą i poparte rzetelnymi danymi.
 
Weryfikacji dokonują wyspecjalizowane, niezależne Jednostki Weryfikujące. W Polsce pierwszym podmiotem, który uzyskał akredytację w tym zakresie, jest Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – oddział w Poznaniu. Przeprowadza on weryfikację technologii środowiskowych w dziedzinach: materiały, odpady i zasoby (produkty wykonane z biomasy) i technologie energetyczne (produkcja energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii – biomasy).
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny