Symboliczny początek

Wmurowano Akt Erekcyjny pod budowę Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli. Uroczystość miała miejsce 10 października br. Przy tej okazji odbyła się konferencja dotycząca zagospodarowania odpadów.
 
Realizacja Zakładu to wspólna inwestycja dziewięciu gmin, które 21 czerwca 2012 r. podpisały porozumienie w zakresie wspólnej gospodarki odpadami. Podpisany Akt trafił do stalowej tuby, po czym został wmurowany na placu budowy. To symboliczny początek potężnej inwestycji związanej z gospodarką odpadami. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 111,1 mln zł, a wysokość kontraktu na budowę samego Zakładu opiewa na blisko 90 mln zł. Inwestorem jest Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli.
 
 
makieta
 
Obiekt będzie przetwarzał ok. 76 tys. Mg odpadów rocznie, w tym 60 tys. Mg zmieszanych odpadów komunalnych. Szacuje się, iż w procesie zostanie odzyskanych ok. 50% surowców w odniesieniu do przyjętej masy odpadów ogółem.
 
Zakład będzie zagospodarowywał odpady odebrane z obszaru zamieszkanego przez ok. 210 tys. mieszkańców. Tym samym będzie pełnił funkcję regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych dla Regionu Północnego, czyli powiatów: jarosławskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, łańcuckiego, niżańskiego, przeworskiego, rzeszowskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg.
 
W skład Zakładu, jako podstawowe moduły wejdą: sortownia, kompostownia oraz instalacja fermentacji.
 
fot. archiwum MZK w Stalowej Woli
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu