PSZOK

Świętokrzyskie PSZOK-i z dofinansowaniem

Prawie 2 mln zł dofinansowania zostanie przekazane na inwestycje w gospodarkę odpadami w woj. świętokrzyskim.

Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ), 1,2 mln zł otrzyma Zagnańsk, a prawie 700 tys. zł gmina Brody.

W tym pierwszy przypadku dofinansowanie ma wesprzeć budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Z kolei drugie dofinansowane przedsięwzięcie zakłada modernizację już istniejącego PSZOK-u w Krynkach.

W ramach konkursu z działania 4.2 „Gospodarka Odpadami”, potencjalni beneficjanci mieli postawioną do dyspozycji kwotę 20 milionów złotych. Maksymalne dopuszczalne dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostało ustalone na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych. Na konkurs wpłynęło pięć projektów, dla których łączna wartość kosztów całkowitych wynosiła 9,3 mln zł, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR – 6,6 mln zł. W wyniku przeprowadzonych ocen – formalnej i merytorycznej – ostatecznie do dofinasowania wybraliśmy dwa projekty – poinformował podczas konferencji prasowej Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

PSZOK-i z dofinansowaniem w Zagnańsku i Brodach

Te dwa zatwierdzone do dofinansowania projekty realizowane będą w gminie Brody („Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krynkach”) oraz w gminie Zagnańsk („Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zagnańsk”). Wartość całkowita obu inwestycji wynosi 2,77 mln zł, a przyznane łączne dofinansowanie z EFRR (w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych) sięgnie 1,9 mln zł.

Przedsięwzięcie gminy Zagnańsk otrzyma 1 mln 234 tys. zł dofinansowania (całkowita wartość inwestycji to 1 mln 783 tys. zł ). Projekt, którego celem jest zwiększenie ilości odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, zakłada m.in. utwardzenie placu, stanowiącego powierzchnię gromadzenia odpadów (miejsce ustawienia pojemników i kontenerów na odpady) oraz powierzchnię manewrową dla pojazdów osobowych oraz ciężarowych. W ramach przedsięwzięcia przewidziano także budowę wiat – zadaszenia kontenerów na odpady. Zadanie uwzględnia także budowę kontenera socjalno-biurowego dla pracownika obsługującego PSZOK. Zaplanowano także zakup najazdowej wagi samochodowej oraz kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów. Punkt będzie ogrodzony i oświetlony, wykonana zostanie również niezbędna instalacja elektryczna, kanalizacyjna oraz monitoring.

W przypadku gminy Brody wartość całkowita projektu to 993,6 tys. zł, a dofinansowanie ma wynieść 686,6 tys. zł. Przedsięwzięcie zakłada modernizację istniejącego PSZOK-u. Głównym elementem punktu będzie utwardzony plac na kontenery magazynowe z polem manewrowym do ich odbioru. Zmodernizowany zostanie również budynek socjalno-magazynowy oraz budynek administracyjny. Teren będzie ogrodzony, oświetlony i monitorowany. Odpady będą zbierane i magazynowane w specjalnych, przystosowanych do tego celu pojemnikach i kontenerach oraz w magazynie odpadów w miejscu zabezpieczonym przed możliwością przedostawania się zanieczyszczeń do środowiska.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWŚ

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny