Światowy Dzień Recyklingu – elektroodpady i GOZ

Zaledwie 10% odpadów z tworzyw sztucznych jest w Polsce poddanych realnemu recyklingowi. Takie wnioski wynikają z dochodzenia przeprowadzonego przez Plastics Review w 2021 r. Konsumenci w kraju nad Wisłą chcą, by kupowane przez nich produkty powstawały z materiałów z recyklingu, co obrazują wyniki raportu Circular Voice. Niestety obecnie zaledwie 8,6% z tego, co zostaje wyprodukowane jest przetwarzane i ponownie wykorzystywane. Oznacza to, że marnujemy co najmniej 90% wszystkich wydobywanych surowców, co potwierdzają wyniki analizy Stena Recycling. Dlatego właśnie warto przyjrzeć się bliżej możliwościom cyrkularności gospodarki, aby zoptymalizować zużycie surowców i zwiększyć prawdopodobieństwo ponownego wykorzystania dostępnych materiałów. Doskonałą okazję do tego stanowi Światowy Dzień Recyklingu, obchodzony 18 marca.

Elektroodpady i gospodarka o obiegu zamkniętym

Z tej okazji można wziąć pod lupę elektroodpady, ponieważ stanowią szczególne zagrożenie dla środowiska. Elektrośmieci, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE), to nic innego, jak zepsute komputery, telefony, zabawki i gadżety elektroniczne. W tej grupie mieszczą się też urządzenia AGD oraz zużyte świetlówki i ledy. Przedmioty te w swojej budowie posiadają szereg substancji i tworzyw szkodliwych dla środowiska. Według raportu Greenpeace z 2019 r. tylko ok. 10% elektrośmieci w Polsce jest poddanych procesom recyklingu.

Warto przy tym zauważyć, że obecny system nie wpływa pozytywnie na budowę prawidłowo funkcjonującej gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Celem tego modelu jest przekształcenie schematu zarządzania wyrzuconymi produktami, tak aby zasoby były ponownie wykorzystywane, a ilość odpadów została znacznie zredukowana. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest najszybciej rosnącym w zakresie ilości rodzajem odpadów w Unii Europejskiej. A ponad 60% elektrośmieci trafia na wysypiska – wynika z badań Parlamentu Europejskiego przeprowadzonego w 2022 r. Łatwo zrozumieć, dlaczego należy nadać wysoki priorytet rozwojowi GOZ – tłumaczy Brother Polska.

Światowy Dzień Recyklingu – okazja do podnoszenia świadomości w zakresie GOZ

Już na etapie zakupu urządzenia należy wziąć pod uwagę jego wpływ na środowisko. Sprzęt, który można łatwo naprawić i zmodernizować, zużywa znacznie mniej zasobów niż wymiana całego urządzenia. Dlatego wybierając dostawcę technologii biurowych, warto poszukać takiego, który tworzy produkty tak, aby były trwałe. W połączeniu z regularną konserwacją sprawi to, że np. drukarka będzie służyć znacznie dłużej. Możliwość naprawy modułowej pozwala na usuwanie wielu pojedynczych komponentów bez konieczności wymiany całego sprzętu. Należy pamiętać, że renowacja i regeneracja są centralnym elementem GOZ – zaznacza producent drukarek. Firma Brother Polska dodaje przy tym, że wielu dostawców oferuje obecnie bezpłatny program recyklingu wkładów do drukarek. Dodatkowo oprócz tonerów i kartridży, same drukarki mogą i powinny być poddawane recyklingowi.

Firma zwraca uwagę, że tylko poprzez zwiększenie świadomości konsumentów i wywieranie nacisku na producentów można przyśpieszyć konieczną transformację w kierunku GOZ. Ostatecznie, choć większość Polaków ma pozytywne podejście do recyklingu i deklaruje, że angażuje się w segregację odpadów, wciąż wyzwaniem jest zbyt niski poziom świadomości na temat GOZ – zaznacza firma. Rozwiązanie stanowi edukacja decydentów, biznesu, małych i średnich przedsiębiorców oraz społeczeństwa. Natomiast rolą poszczególnych organizacji jest przejęcie inicjatywy i pełne wykorzystanie możliwości nowego rynku.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu