Świadomi rolnicy

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR), aż 77% rolników deklaruje dbałość o środowisko. Czynią to m.in. poprzez prawidłowe postępowanie z opakowaniami po środkach ochrony roślin.
 
Badanie przeprowadzono we wrześniu 2014 r. Firma MillwardBrown, która ankietyzowała rolników na zlecenie PSOR-u, sprawdzała wiedzę rolników na temat ich prawnych obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi po środkach ochrony roślin. Okazało się, że większość rolników (70%) zwraca opakowania po środkach ochrony roślin do sklepów czy hurtowni. Jednak to nie obowiązek prawny stanowi główną motywację plantatorów do tego typu działań. Aż 44% ankietowanych odpowiedziało, że kierują się przede wszystkim dbałością o środowisko. Dostosowanie się do wymogów prawnych wskazało 16% badanych. Ważnymi czynnikami są także brak problemu z unieszkodliwieniem takich opakowań (19%) oraz utrzymywanie porządku w gospodarstwie (14%).
 
Rolnicy wskazali, że głównym źródłem wiedzy o gospodarowaniu odpadami są dla nich miejsca zakupu oraz specjalne szkolenia. Ośmiu na 10 plantatorów twierdzi, że w swojej okolicy mają miejsce, w którym mogą oddać opakowania po środkach ochrony roślin, a większość z nich nie spotkała się z odmową przyjęcia opakowań przez sklepy czy dystrybutorów.
 
Badania wykazały, że co 10. rolnik nieodpowiednio postępuje z opakowaniami, wyrzucając je np. z odpadami komunalnymi, a co drugi zwraca niewystarczającą uwagę na czystość opakowań przed ich oddaniem do punktu sprzedaży – skomentowała wyniki Aleksandra Mrowiec z PSOR-u.
 
Przy tej okazji warto dodać, iż Stowarzyszenie już 10 lat temu zorganizowało system zbiórki opakowań, w ramach którego rolnicy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, mogą zwrócić opakowania po wykorzystanych środkach ochrony roślin. System porządkuje działania kilkudziesięciu producentów i importerów środków ochrony roślin, tysięcy sklepów i milionów rolników. Punkty sprzedaży są zaopatrywane w worki do zbierania opakowań, a operator systemu zapewnia odbiór opakowań na koszt producentów i importerów. – Tylko w ubiegłym roku zwrócono do sklepów ponad 1700 ton opakowań. W ciągu ostatnich 10 lat zebraliśmy ich w sumie ponad 11 tys. ton – dodała A. Mrowiec. Obecnie w ramach systemu zbieranych jest już ok. 60% opakowań. To jeden z najefektywniejszych systemów zbiórki takich opakowań w Europie.
 
Na podstawie: http://systempsor.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny