oczyszczenia środowiska z odpadów plastikowych

Stowarzyszenie na rzecz oczyszczenia środowiska z odpadów plastikowych

Celem Stowarzyszenia Alliance to End Plastic Waste (AEPW) jest opracowanie rozwiązań eliminujących odpady z tworzyw sztucznych ze środowiska, a zwłaszcza z wód oceanów. Stowarzyszenie ma też zebrać 1,5 mld dolarów w ciągu następnych pięciu lat. Fundusze będą przekazane na rozwój rozwiązań, które pomogą w odpowiedni i odpowiedzialny sposób zarządzać odpadami z tworzyw sztucznych i prowadzić edukację w tym zakresie.

Obecnie kapitał Stowarzyszenia wynosi 1 mld dolarów, a wiodącą rolę w tworzeniu nowego sojuszu globalnych przedsiębiorstw odgrywa firma Dow, będąca członkiem-założycielem nowo utworzonej organizacji. Sojusz ten, który obecnie tworzy blisko 30 firm, ma się skupić na opracowaniu i wprowadzeniu na szeroką skalę rozwiązań, które zminimalizują ilość odpadów z tworzyw sztucznych, będą nimi zarządzać oraz promować gospodarkę tworzywami sztucznymi w obiegu zamkniętym. Członkowie AEPW reprezentują globalne firmy i organizacje zlokalizowane w Ameryce Północnej i Południowej, Europie, Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie.

AEPW – działania w celu oczyszczenia środowiska z odpadów plastikowych

Utrzymanie naszego środowiska naturalnego wolnego od odpadów jest kluczowe dla przyszłości nie tylko dla Dow i naszej branży, ale przede wszystkim dla przyszłości naszej planety. Inicjatywa Alliance to End Plastic Waste skupia firmy, rządy, organizacje pozarządowe i konsumentów w celu połączenia sił na rzecz innowacji, zapewnienia potrzebnych zasobów i podjęcia zdecydowanych działań, aby położyć kres plastikowym odpadom w środowisku – podkreśla Jim Fitterling, prezes Dow.

Alliance to End Plastic Waste jest organizacją non-profit, która zrzesza firmy z globalnego łańcucha wartości w obszarze tworzyw sztucznych i dóbr konsumpcyjnych. Są wśród nich producenci chemikaliów i tworzyw sztucznych, firm wytwarzających dobra konsumpcyjne, sprzedawców detalicznych, przetwórców i przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami. Stowarzyszenie pozostaje w strategicznym partnerstwie ze Światową Radą Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Aktywność Stowarzyszenia AEPW skupia się na czterech obszarach. Pierwszy z nich to rozwój i infrastruktura w celu zbierania i zarządzania odpadami oraz zwiększenia znaczenia recyklingu. Drugi obszar to innowacje, mające na celu rozwój i wdrożenie nowych technologii, które ułatwią recykling i odzyskiwanie tworzyw sztucznych oraz pomogą stworzyć wartość ze wszystkich zużytych tworzyw sztucznych. Kolejny obszar aktywności AEWP, to edukacja i zaangażowanie rządów, przedsiębiorstw i społeczności w prośrodowiskowe działania. Ostatnia z dziedzin to oczyszczanie terenów z odpadów z tworzyw sztucznych znajdujących się w środowisku, w szczególności w istotnych miejscach, takich jak rzeki, którymi odpady przenoszone są do oceanu.

To globalne wyzwanie będzie wymagało zastosowania zróżnicowanego pakietu rozwiązań opracowanych przez równie zróżnicowaną grupę interesariuszy. Stowarzyszenie Alliance to End Plastic Waste skupia jedne z najbardziej innowacyjnych umysłów na świecie, pozwalając nam odkrywać, rozwijać i wdrażać te rozwiązania – zaznacza prezes Fitterling.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

partner medialny