Stawki zabezpieczenia roszczeń

Stawki zabezpieczenia roszczeń – list do MSZ

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu (OIGR) skierowała do Ministra Spraw Zagranicznych pismo dotyczące konsultacji projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń.

W piśmie tym, Jerzy Ziaja, prezes OIGR zwraca uwagę, że projekt ww. rozporządzenia z 5 października br., przekazany do zaopiniowania jest projektem odmiennym od poddanego konsultacjom społecznym, projektu ww. rozporządzenia z 2 sierpnia 2018 r.

Stawki zabezpieczenia roszczeń dyskryminują prywatnych przedsiębiorców

W piśmie do MSZ OIGR sygnalizuje również, że projekt rozporządzenia z 5 października 2018 r. przyznaje uprzywilejowaną pozycję jednostkom samorządu terytorialnego (JST) oraz spółkom komunalnym, w których 100% udziałów należy do JST, zmieniając dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 2 rozporządzenia. Wspomniane uprzywilejowanie objawia się tym, że stawki zabezpieczenia dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) i spółek komunalnych wynoszą zaledwie 35% stawek określonych w § 2 ust. 1 projektu rozporządzenia. Oznacza to, że przedsiębiorcy prywatni będą musieli pokryć 100% stawek zabezpieczenia. W opinii OIGR, projektowana regulacja jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej, a w szczególności z art. 106 ust. 1, art. 107 ust.1, oraz z art. 120 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Ponadto, OIGR zwraca uwagę, że taki sposób procedowania narusza normy gwarancyjne przedsiębiorców wynikające z przepisów Konstytucji RP.

List przesłany do MSZ, kończy prośba o zasygnalizowanie uchybień proceduralnych Ministerstwu Środowiska, które projekt przygotowało. Jednocześnie OIGR wskazuje, że przyjęcie rozporządzenia w aktualnej wersji możne skutkować poważnymi implikacjami prawnymi przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Na podstawie informacji nadesłanej przez OIGR

fot. sozosfera.pl

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny