Stawki zabezpieczenia roszczeń

Stawki zabezpieczenia roszczeń – list do MSZ

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu (OIGR) skierowała do Ministra Spraw Zagranicznych pismo dotyczące konsultacji projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń.

W piśmie tym, Jerzy Ziaja, prezes OIGR zwraca uwagę, że projekt ww. rozporządzenia z 5 października br., przekazany do zaopiniowania jest projektem odmiennym od poddanego konsultacjom społecznym, projektu ww. rozporządzenia z 2 sierpnia 2018 r.

Stawki zabezpieczenia roszczeń dyskryminują prywatnych przedsiębiorców

W piśmie do MSZ OIGR sygnalizuje również, że projekt rozporządzenia z 5 października 2018 r. przyznaje uprzywilejowaną pozycję jednostkom samorządu terytorialnego (JST) oraz spółkom komunalnym, w których 100% udziałów należy do JST, zmieniając dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 2 rozporządzenia. Wspomniane uprzywilejowanie objawia się tym, że stawki zabezpieczenia dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) i spółek komunalnych wynoszą zaledwie 35% stawek określonych w § 2 ust. 1 projektu rozporządzenia. Oznacza to, że przedsiębiorcy prywatni będą musieli pokryć 100% stawek zabezpieczenia. W opinii OIGR, projektowana regulacja jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej, a w szczególności z art. 106 ust. 1, art. 107 ust.1, oraz z art. 120 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Ponadto, OIGR zwraca uwagę, że taki sposób procedowania narusza normy gwarancyjne przedsiębiorców wynikające z przepisów Konstytucji RP.

List przesłany do MSZ, kończy prośba o zasygnalizowanie uchybień proceduralnych Ministerstwu Środowiska, które projekt przygotowało. Jednocześnie OIGR wskazuje, że przyjęcie rozporządzenia w aktualnej wersji możne skutkować poważnymi implikacjami prawnymi przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Na podstawie informacji nadesłanej przez OIGR

fot. sozosfera.pl

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny