Stawka „opłaty śmieciowej”

Stawka „opłaty śmieciowej” zmieniona w Rudzie Śląskiej

Od 1 lutego br. zmienia się stawka „opłaty śmieciowej” w Rudzie Śląskiej. Jak zaznacza Urząd Miasta Ruda Śląska (UM), nowa, wyższa opłata za odpady zbierane selektywnie (segregowane) wynosić będzie 30 zł od osoby, a opłata podwyższona – w przypadku braku segregacji – wynosić będzie 60 zł.

Magistrat wskazuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, w miesięcznych okresach rozliczeniowych do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek poniesienie opłaty. Oznacza to, że do 15 stycznia i 15 lutego należy zapłacić 21,70 zł za odpady segregowane. Natomiast opłata płatna do 15 marca będzie już w nowej, wyższej kwocie – 30 zł za odpady zebrane selektywnie.

Nowa stawka „opłaty śmieciowej” – nowy program osłonowy

Miejscy urzędnicy zwracają uwagę, iż nowością w tym roku będzie program osłonowy dla osób z niskimi dochodami. Będą one mogły liczyć na pomoc finansową w wysokości 30% opłaty, a program wejdzie w życie w lutym br., wraz z nową stawką tzw. opłaty śmieciowej. Z programu będą mogły skorzystać osoby samotnie gospodarujące z dochodem nie przekraczającym 200% kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej (obecnie daje to kwotę 1402 zł) oraz rodziny z dochodem nie przekraczającym 150% tego kryterium (obecnie daje kwotę 792 zł na osobę w rodzinie). Oprócz spełnienia warunku dochodowego wymagane jest też posiadanie tytułu prawnego do zamieszkiwanego lokalu oraz brak zaległości z tytułu „opłaty śmieciowej” – tłumaczy UM.

By uzyskać wsparcie osoba uprawniona będzie musiała w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej złożyć stosowny wniosek. Należy do niego dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodu i tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, a także oświadczenie o liczbie osób w gospodarstwie domowym. Pomoc przyznawana będzie od miesiąca, w którym złożono wniosek, na okres sześciu miesięcy, jednak nie dłużej niż na okres obowiązywania programu – dodaje magistrat.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama