Start w Stargardzie

Uroczyste naciśnięcie guzika START rozpoczęło pracę linii sortowniczej, wchodzącej w skład instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Łęczycy. Cała instalacja ma zagospodarowywać do 45 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych rocznie, co pozwoli na przetworzenie wszystkich odpadów wytwarzanych przez 150 tys. mieszkańców regionu (w tym Stargardu Szczecińskiego).

Rozruch instalacji rozpoczął się 21 lipca br. i potrwa do końca września br. Dzięki temu Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard w Stargardzie Szczecińskim, zarządzający instalacją, będzie miał czas na zoptymalizowanie pracy instalacji.

Pieniądze na pokrycie kosztów związanych z budową obiektu (24 mln zł) pochodzą zarówno ze środków własnych ZZO, budżetu miasta Stargard Szczeciński, jak i kredytu inwestycyjnego. Dofinansowania w formie pożyczki w kwocie 16,8 mln zł udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Jednak jest to wsparcie na preferencyjnych warunkach – beneficjent może je spłacać przez 15 lat, a ponieważ jest spółką komunalną, może też liczyć na częściowe umorzenie pożyczki.

 
ZZO2
 

W ramach całego przedsięwzięcia wybudowano sortownię odpadów komunalnych, dostarczoną przez spółkę Falubaz, instalację intensywnej stabilizacji odpadów firmy Kompoz, kompostownię odpadów zielonych oraz infrastrukturę pomocniczą.


Dodatkowo w ramach projektu zakupiono podstawowy sprzęt mobilny: wózki widłowe, ładowarki, samochód specjalistyczny typu „hakowiec” oraz przerzucarkę.

ZZO Stargard uwzględnił w swoich planach inwestycyjnych możliwość rozbudowy instalacji o dodatkowe bioreaktory oraz instalację do produkcji paliwa alternatywnego. Ponadto spółka posiada rezerwę terenu (4 ha) przeznaczoną pod rozbudowę składowiska. W tym celu rozpoczęto opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej.

Warto również dodać, że 18 lipca br. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wydał decyzję – pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Łęczycy.

 
Na podstawie: www.zzo.stargard.pl, www.wfos.szczecin.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu