Stacje na elektroodpady

Stacje na elektroodpady

Czternaście Miejskich Stacji Minielektroodpadów stanęło w Kołobrzegu – poinformował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW).

Do stacji, mieszkańcy i turyści, mogą wrzucać zużyte baterie, płyty CD, niedziałające telefony, puste tonery czy żarówki.

Stacje na elektroodpady – łatwiejsza zbiórka

W każdej ze stacji jest siedem przegród, przeznaczonych na inny rodzaj odpadów niebezpiecznych. Każda z przegród ma objętość wynoszącą ponad 30 litrów. Dzięki temu w łatwy sposób można pozbyć się odpadów zawierających substancje niebezpieczne dla środowiska, w tym drobnych urządzeń elektronicznych. Stacje do zbiórki małych elektroodpadów znaleźć można w 14 punktach miasta.

Koszt projektu „Wyposażenie miasta Kołobrzeg w Miejskie Stacje Minielektroodpadów” wyniósł ponad 275 tys. zł, a dotacja udzielona przez WFOŚiGW sięgnęła niemal 117 tys. zł.

Na podstawie www.wfos.szczecin.pl

fot. UM w Kołobrzegu/www.wfos.szczecin.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu