Sprzeciw wobec modyfikacji

Sprzeciw wobec modyfikacji w systemie gospodarowania odpadami

Unia Metropolii Polskich (UMP) poinformowała, że w nawiązaniu do doniesień medialnych dotyczących przygotowywania przez resort klimatu i środowiska zmian prowadzących, kolejny raz, do przeniesienia rosnących kosztów za zagospodarowanie odpadów komunalnych na mieszkańców, wyraża stanowczy sprzeciw wobec modyfikacji w systemie gospodarowania odpadami bez realnych i odpowiedzialnych konsultacji ze stroną samorządową.

Samorządy wyrażają sprzeciw wobec modyfikacji bez konsultacji

„Stwierdzamy z niepokojem, że dyskusja na temat problemów gospodarki odpadami sprowadzana jest instrumentalnie do bieżącej sytuacji w Warszawie. Pamiętać należy, że przy resorcie działa specjalnie powołany zespół doradczy do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, i to właśnie ten zespół winien być autorem (albo chociaż recenzentem) wszelkich zmian ustaw pozostających w zakresie jego kompetencji. W przeciwnym razie jego powołanie będzie mogło być uznane za fikcję, a brak konsultacji z nim za przejaw złej woli ze strony Rządu.” – napisano w piśmie skierowanym do Michała Kurtyki, ministra klimatu i środowiska.

Sprzeciw wobec modyfikacji systemu bez wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialności producentów

W dalszej części listu można przeczytać: „Nawiązując do treści zmian zapowiadanych przez przedstawicieli Ministerstwa wskazać należy, że stoją one w sprzeczności z zasadą samobilansowania się systemu. Co ważniejsze, zmiany te nie rozwiązują podstawowego problemu polegającego na tym, że spośród wszystkich uczestników systemu gospodarki odpadami to, co do zasady, jedynie mieszkańcy ponoszą ciężary związane z jego funkcjonowaniem. Wkrótce minie rok od terminu, w którym Unia Europejska zobligowała Polskę do wprowadzenia Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Niestety do tej pory nie ujrzał światła dziennego nawet projekt ustawy w tym zakresie, mimo że gotowe rozwiązania zostały już wielokrotnie przedstawione przez stronę samorządową, np. w stanowisku UMP z dnia 10 czerwca 2020 roku”.

Sprzeciw wobec modyfikacji i przerzucaniu kosztów na mieszkańców

„W związku z powyższym apelujemy do strony rządowej o rzetelne podejście do kwestii analizy i zmiany zasad finansowania systemu gospodarowania odpadami. Efektem tych działań winno być WSPÓLNE – z udziałem rządu i samorządów – znalezienie i zaprojektowanie optymalnych rozwiązań, które zakończą przerzucanie wszystkich kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów na mieszkańców. Czas na działanie!” – kończy się list podpisany przez Tadeusza Truskolaskiego, prezesa Zarządu UMP, prezydenta Białegostoku.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama