Spalarnia w Szczecinie

Spalarnia w Szczecinie – wykonanie wyroku wstrzymane

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie (ZUO) poinformował, że Sąd Apelacyjny w Szczecinie wstrzymał wykonanie wyroku w sprawie zwrotu gwarancji bankowej Mostostalowi Warszawa.

24 stycznia 2019 r. na skutek skargi kasacyjnej złożonej przez ZUO Sąd Apelacyjny w Szczecinie wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania wyroku z 4 grudnia 2018 r. oraz wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z 29 marca 2018 r. w sprawie zwrotu gwarancji bankowej. Została ona wniesiona przez Mostostal Warszawa jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy dotyczącej budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla szczecińskiego obszaru metropolitalnego.

Spalarnia w Szczecinie – wstrzymane wykonanie wyroku w sprawie zwrotu gwarancji bankowej

Jak tłumaczy ZUO, chodzi o spór między Mostostalem, wykonawcą szczecińskiej spalarni odpadów komunalnych, a inwestorem, czyli miejską spółką ZUO.

Wykonawca zszedł z budowy w czerwcu 2016 r. W ocenie ZUO nie miał do tego podstaw, a ponieważ kontrakt został zerwany z winy wykonawcy, ZUO wystąpiło o wypłatę gwarancji bankowej. Kwota 33,1 mln zł została przelana na konto ZUO w październiku 2016 r. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów podkreśla, że ważne było tempo działania, ponieważ termin gwarancji upływał 31 grudnia 2016 r.

Po ustaleniu i zweryfikowaniu listy wierzycieli Mostostalu, co zajęło kilkanaście miesięcy, gwarancja w całości została przeznaczona na pokrycie długów Mostostalu wobec podwykonawców. W praktyce był to warunek dokończenia inwestycji. Niezaspokojone firmy groziły definitywnym wycofaniem się z budowy, a to skutkowało ryzykiem przekroczenia terminu zakończenia prac, utratą dotacji i w efekcie fiaskiem całego przedsięwzięcia – podkreśla ZUO i dodaje, że tymczasem Mostostal złożył powództwo o zwrot kwoty wypłaconej na podstawie gwarancji.
29 marca 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie zasądził od ZUO zwrot na rzecz Mostostalu 33,77 mln zł (gwarancja plus odsetki). Następnie, 4 grudnia 2018 r., Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego.

Na podstawie prawomocnego wyroku Mostostal w połowie grudnia 2018 roku wystąpił do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
W następstwie tego, 22 stycznia br., ZUO wniosło skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Jednocześnie wystąpiło o wstrzymanie egzekucji. Zgodnie z Kodeksem postepowania cywilnego skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego wnosi się za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżony wyrok. Sąd Apelacyjny w Szczecinie uwzględnił wniosek ZUO o wstrzymanie egzekucji i wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania wyroków Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego.

Na tej podstawie ZUO wystąpiło do komorników, którzy prowadzą postępowanie egzekucyjne, z wnioskiem o jego zawieszenie.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ZUO w Szczecinie

fot. ZUO w Szczecinie

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny