Spalarnia w budowie

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie to ostatnie, niezbędne ogniwo w łańcuchu inwestycji składających się na system gospodarki odpadami w mieście. Co udało się do tej pory zrobić?
 
Aktualnie na ukończeniu są roboty ziemne. Zakończono posadowienie pośrednie na palach i wykonano płyty fundamentowe. Obecnie prace polegają na wykonaniu zbrojenia i betonowaniu ścian, słupów oraz płyt stropowych części nadziemnej. Prowadzone są również roboty montażowe. Zakończono m.in. instalację rusztów i konstrukcji stalowej wsporczej kotłów, trwa montaż elementów ciśnieniowych kotłów, posadowiono także na fundamencie zespół turbogeneratora. 31 lipca br. rozpoczęto przygotowania do zamontowania walczaków na konstrukcji nośnej kotła. Są one jednym z podstawowych elementów kotła, gdzie odbywa się proces oddzielenia pary nasyconej od wody. Ponadto wykonano włączenie do komunikacji drogowej ul. Giedroycia poprzez bramę wjazdową nr 2 (dla pracowników i gości).
 
spalarnia
 
W instalacji o wydajności 220 tys. ton rocznie spalane będą tylko zmieszane odpady komunalne, z których wcześniej wyodrębnione zostaną surowce wtórne. Zakład będzie produkował energię elektryczną i cieplną.
 
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi ok. 673 mln zł. Beneficjentem środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (372 mln zł) jest Krakowski Holding Komunalny. Wkład własny zostanie pokryty ze środków inwestora oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (298 mln zł).
 
Wykonawcą ekospalarni jest firma POSCO E & C. Obiekt ma być gotowy pod koniec 2015 r.
 
Na podstawie: http://krakow.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu