Spalarnia rośnie w oczach

W ramach projektu pn. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego” w Koninie powstaje spalarnia odpadów. Celem inwestycji jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Konina oraz okolicznych 35 gmin.
 
22 sierpnia 2014 r. budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów wizytował Janusz Ostapiuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. – Po zakończeniu budowy w 2015 r. w Zakładzie będą nie tylko utylizowane odpady, ale również wytwarzane energia elektryczna i ciepło, co spowoduje zmniejszenie wykorzystania paliw kopalnych – powiedział minister.
 
spalarnia konin
 
Pozwolenie na budowę przedsięwzięcie uzyskało w październiku ubiegłego roku, a już miesiąc później ruszyły prace budowlane. Od tamtego czasu obiekt „rośnie w oczach”. Obecnie prowadzone są prace związane z budową poszczególnych obiektów Zakładu: bunkra magazynowania odpadów, hali wyładunkowej, kotłowni, budynku stabilizacji i zestalania popiołów. Ponadto trwa montaż konstrukcji wsporczej kotła, kanałów spalin i filtrów. Zakończono już prace związane z instalacją paleniska. Natomiast daleko zaawansowane prace związane z budową węzła oczyszczania spalin wyróżniają konińską spalarnię na tle innych powstających tego typu obiektów w Polsce. Wszystkie wykonane dotąd prace dobrze rokują, jeśli chodzi o dotrzymanie terminu realizacji zadania.
 
Koszt całkowity inwestycji wynosi blisko 382 mln zł. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (ponad 154 mln zł).
 
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu