Spalarnia pnie się w górę

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy rośnie w oczach. Na terenie budowy wykonano m.in. całą konstrukcję żelbetową budynku przyjęcia odpadów (bunkra), garażu, centralnej dyspozytorni czy budynku sezonowania żużli. Ponadto postawiono stalową konstrukcję ścian i dachu.
 
spalarnia bydgoszcz
 
W ramach projektu, na terenie kompleksu utylizacji odpadów powstaje też kompostownia na selektywnie zbierane odpady ulegające biodegradacji. Dotychczas udało się zrealizować plac przyjmowania odpadów, plac rafinacji i pakowania kompostu oraz plac dojrzewania kompostu. Dostarczone zostały także kontenery służące do kompostowania selektywnie zbieranych odpadów zielonych, w których zostanie wytworzony kompost.
 
Po 2015 r. można spodziewać się pierwszych efektów ekologicznych – redukcji ilości składowanych odpadów oraz wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej na bazie spalanych w bydgoskiej spalarni odpadów. Inwestycja jest warta ponad 0,5 mld zł.
 
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu