Spalarnia odpadów w Szczecinie

Spalarnia odpadów w Szczecinie. Finał sporu w Sądzie Najwyższym

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie (ZUO) zapowiedział, że złoży do Sądu Najwyższego kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Kasacja ma dotyczyć wyroku w sprawie zwrot Mostostalowi Warszawa gwarancji bankowej z tytułu nienależytego wykonania umowy.

Chodzi o 33 mln zł zasądzone na rzecz Mostostalu Warszawa, w ramach toczącego się sporu pomiędzy głównym wykonawcą szczecińskiej spalarni odpadów komunalnych, a inwestorem, czyli ZUO.

Wynikiem niekorzystnego dla ZUO wyroku, jaki zapadł w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie jest zajęcie konta bankowego ZUO. Szczecińska spółka prowadzi jednak normalną działalność, na bieżąco reguluje świadczenia wobec pracowników – podkreśla ZUO. Według informacji ZUO nie ma także zagrożenia dla dotacji z Unii Europejskiej.

Dodatkowo ZUO w ubiegłym miesiącu skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie pozew wzajemny na kwotę niemal 212 mln zł, przeciw Mostostalowi, w celu naprawienia szkód wyrządzonych szczecińskiej spółce przez wykonawcę, który w czerwcu 2016 roku zszedł z placu budowy.

Spalarnia odpadów w Szczecinie – historia sporu

Przy okazji ZUO przypomną historię sporu z Mostostalem Warszawa. Umowa w sprawie zaprojektowania i wybudowania spalarni została podpisana w lipcu 2012 r. Na jej podstawie wykonawca zobowiązał się oddać zakład do użytku w grudniu 2015 r. Prace ruszyły na przełomie lat 2013/2014.
Według informacji ZUO, w trakcie realizacji inwestycji Inżynier Kontraktu stwierdził m.in.: brak międzybranżowej koordynacji projektowej, wykonywanie robót bez zatwierdzonych projektów, brak właściwego nadzoru nad podwykonawcami, złą koordynację robót i nierealizowanie programu naprawczego zgodnie z harmonogramem.

17 grudnia 2015 r. strony aneksowały kontrakt wydłużając termin zakończenia inwestycji do 10 grudnia 2016 r. Jednak w obliczu faktu, że nie ma szans na terminowe zakończenie inwestycji a za każdy dzień zwłoki ZUO będzie naliczać 331 tys. zł kary Mostostal 14 czerwca 2016 r. przerwał prace, by doprowadzić do zerwania kontraktu. Jak podaje ZUO, pretekstem do odstąpienia od umowy był brak gwarancji wynagrodzenia i brak współpracy z zamawiającym. Obie przyczyny odstąpienia ZUO odrzucił jako bezzasadne.

Budowę dokończyła włoska firma Termomeccanica Ecologia. a zakład został oddany do użytku 28 grudnia 2017 r.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ZUO w Szczecinie

fot. ZUO w Szczecinie

reklama

reklama

reklama

 

reklama