spalarnia odpadów

Spalarnia odpadów w Poznaniu do kontroli

Pod koniec listopada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu (WIOŚ) rozpoczął kontrolę Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

O kontroli poinformował Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu (WUW).

Zbigniew Hoffmann, wojewoda wielkopolski informuje, że działania WIOŚ-u mają charakter prewencyjny ze względu na problem smogu, z którym boryka się stolica Wielkopolski. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza, gospodarki odpadami i ochrony przed hałasem – zaznacza WUW.

Przy okazji WUW wskazuje, że ostatnia kontrola spalarni przeprowadzona została na przełomie czerwca i lipca 2017 r., czyli po rozruchu technologicznym instalacji. Teraz inspektorzy WIOŚ-u w Poznaniu, po ponad roku sprawdzą, czy spalarnia wywiązuje się z obowiązków wynikających z posiadanych decyzji i z obowiązujących przepisach prawa. Kontrolowane będzie m.in. przestrzeganie decyzji ustalającej warunki korzystania ze środowiska, w tym ustalonych parametrów emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza oraz sposobu zagospodarowywania odpadami.

Poznańska spalarnia odpadów – prewencyjna kontrola WIOŚ

Kontrola ma charakter prewencyjny. Jak zauważa Zbigniew Hoffmann, administracja rządowa ma za zadanie nie tylko wspierać, ale i sprawdzać, czy przestrzegane są normy związane, np. z emisją gazów i pyłów do powietrze. – Musimy dbać o to, żeby mieszkańcy Wielkopolski mogli oddychać zdrowym i czystym powietrzem. Dlatego zobowiązałem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do tego, by temat powietrza był dla niego sprawą priorytetową. Liczę na to, że WIOŚ bardzo szeroko wykorzysta w tym zakresie swoje uprawnienia, a kontrole przyczynią się do większej dbałości o obowiązujące normy i poprawy powietrza, zarówno w Poznaniu, jak i całej Wielkopolsce – komentuje wojewoda. Kontrola potrwa miesiąc, a jej wyniki będą znane w styczniu 2019 r.

Kontrola w spalarni obejmuje m.in. badanie emisji hałasu do środowiska, sprawdzenie warunków eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem. Zweryfikowane ma zostać także monitorowanie procesów technologicznych, w tym pomiarów oraz ewidencjonowanie wielkości emisji.

Spółka, która nadzoruje spalarnię, funkcjonuje w oparciu o decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Określił on m.in. parametry i rodzaj instalacji, warianty jej funkcjonowania oraz warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii, w tym gazów i pyłów (pyłu, całkowitego węgla organicznego, chlorowodoru, fluorowodoru, dwutlenku siarki, tlenku węgla, tlenku azotu, metali ciężkich, amoniaku, dioksyn i furanów).

Na podstawie informacji nadesłanej przez WUW

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

 

reklama