Spalarnia odpadów

Spalarnia odpadów od środka

W listopadzie br. ma zostać oddany do użytku obiekt, który powstanie w wyniku realizacji projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Mowa o EcoGeneratorze – szczecińskiej spalarni odpadów komunalnych, która będzie pełniła funkcję ponadregionalnej instalacji unieszkodliwiania odpadów. Oznacza to, że będzie mógł przyjmować odpady komunalne z całego województwa zachodniopomorskiego.

Spalarnia odpadów na filmie

Szczeciński Zakład Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) – spółka odpowiedzialna za realizację projektu – przygotował film, który prezentuje w jaki sposób EcoGenerator wytwarzać będzie energię z odpadów. Zdjęcia pokazują stan zaawansowania prac, przy okazji daje możliwość zaglądnięcia do miejsc, które po uruchomieniu spalarni będą już niedostępne.

Jednocześnie ZUO informuje, że przed Spółką rozruchy technologiczne, a obsuszanie kotła ma się zacząć 15 sierpnia br.

Do spalarni odpadów trafiać mają odpady pozostałe, które nie będą gromadzone w ramach selektywnej zbiórki odpadów. Chodzi o tzw. odpady zmieszane oraz balastowe. Te ostatnie to jak tłumaczy Zakład Unieszkodliwiania Odpadów pozostałości z segregacji wtórnej odpadów opakowaniowych i surowcowych z sortowni odpadów.

Wydajność szczecińskiej spalarni wyniesie 150 tys. Mg na rok, a wyposażona będzie ona w dwie linie do termicznego przekształcania odpadów. Wydajność jednej linii wyniesie 10 Mg odpadów na godzinę. Nominalna wartość opałowa odpadów kierowanych do spalenia określona została na 10,5 tys. kJ/kg, a minimalny czas pracy linii termicznego przekształcania odpadów to 7,5 tys. godzin rocznie. Moc elektrociepłowni działającej w kogeneracji wyniesie 11 MWe i 32 MWt. Z kolei roczna produkcja energii szacowana jest na 52,5 tys. MWh i 864 tys. GJ, to wielkość jaka potrzebna jest do zapewnienia energii elektrycznej i ciepła dla ok. 30 tys. mieszkań.

Projekt, w ramach którego powstaje spalarnia, obejmuje także usługi inżyniera kontraktu, wsparcie techniczne, promocyjne i program edukacyjny. Wartość całego projektu wynosi 711 mln zł. 279,2 mln zł to dotacja z Funduszu Spójności udzielona w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, kolejne 327 mln zł to środki pochodzące z obligacji Banku Pekao, a 42 mln zł – środki własne ZUO.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ZUO

fot. i film ZUO

reklama

partner portalu

 

reklama