odpady na ruszt

Szczecińska spalarnia odpadów. Pierwsze odpady na ruszt

Wczoraj o godz. 19:05 na ruszcie EcoGeneratora pojawiły się pierwsze odpady. 20 minut później zaczęły się palić. To kolejny ważny etap rozruchu szczecińskiej instalacji termicznego przekształcania odpadów – informuje tamtejszy Zakład Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO).

Pierwsza porcja – dokładnie 2,4 tony odpadów – została zrzucona do leja zasypowego o godz. 18:50. Po dodaniu jeszcze jednej porcji, pięć minut później otwarto klapę leja zasypowego i odpady spadły na ruszt. Ok. godz. 19:25 pojawił się pierwszy płomień.

Pierwsze odpady na ruszt, czyli rozruch EcoGeneratora

To jak podaje ZUO, kolejny ważny moment gorącego rozruchu EcoGeneratora. Praktyczny sprawdzian przeszła instalacja oczyszczania spalin, mokry odżużlacz i wiele innych urządzeń. Nadszedł zatem czas na regulację towarzyszących pracy rusztu podzespołów. Następnie planowane jest uruchomienie rusztu drugiej linii i rozruch maszynowni.

odpady na ruszt

Zakład jest wyposażony w dwie linie spalania odpadów komunalnych o wydajności 10 ton na godzinę każda. Ruszty EcoGeneratora są przystosowane do palenia odpadów o kaloryczności od 8 do 13 tys. kJ/kg.

Jak podkreśla ZUO, dzięki EcoGeneratorowi odpady ze Szczecina i innych gmin województwa zachodniopomorskiego nie będą powiększać składowisk, lecz w bezpieczny sposób zostaną zamienione w energię.

Kontrakt na dokończenie budowy EcoGeneratora, podpisany 16 listopada 2016 r., zakładał zakończenie prac przez włoską firmę Termomeccanica Ecologia po 12 miesiącach.

Usterki usuwane na bieżąco

Trwa jednak jeszcze rozruch, który weryfikuje jakość założeń projektowych i montażu oraz sprawność i funkcjonalność poszczególnych urządzeń. W trakcie rozruchu EcoGeneratora ujawniły się usterki, których wykrycie było możliwe tylko podczas pracy urządzeń (np. wadliwe wentylatory palników rozpałkowych, błędy w systemie sterowania DCS uniemożliwiające pracę linii spalania, usterki na chwytakach suwnicy, nieszczelności na rurociągach, wadliwie działające zawory itp.). Usterki te są usuwane na bieżąco, niemniej wymagają dodatkowych nakładów pracy i czasu.

Jak zaznacza ZUO, od 1 grudnia br. załoga EcoGeneratora pracuje na trzy zmiany, a oddanie spalarni do eksploatacji planowane jest 1 stycznia 2018 r.
EcoGenerator, Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego znajduje się na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie. Będzie przetwarzać w energię 150 tys. ton odpadów komunalnych rocznie zapewniając prąd i ciepło dla ok. 30 tys. mieszkań. Koszt inwestycji to 711 mln zł. Wśród najważniejszych źródeł finansowania ZUO wymienia Fundusz Spójności Unii Europejskiej (dotacja w wysokości 279 mln zł), obligacje Banku Pekao na kwotę 327 mln zł i środki własne ZUO – 60 mln zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ZUO

fot. 2 x ZUO

reklama

reklama

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

reklama