Spalanie odpadów

Spalanie odpadów w Poznaniu – 56 przypadków

Straż Miejska Miasta Poznania (SMMP) podkreśla, że od początku roku jej funkcjonariusze sprawdzają czym mieszkańcy palą w piecach.

Jak zaznacza SMMP, rejony objęte kontrolami wytypowano na podstawie wcześniej przeprowadzonych pomiarów zawartości pyłów zawieszonych w powietrzu.

Spalanie odpadów w domowych piecach pod lupą SMMP

Tylko w styczniu br. funkcjonariusze sprawdzili 522 nieruchomości, które w większości wyposażone są w piece na opał stały. Niestety posypały się wysokie mandaty, choć municypalni zaznaczają, że wraz z kontrolami prowadzona jest także akcja edukacyjna.

Jak zaznacza SMMP, w 56 przypadkach funkcjonariusze ujawnili spalanie odpadów, takich jak płyty wiórowe ze starych mebli czy plastikowe opakowania. Wszyscy sprawcy zostali ukarani. Z kolei w 18 kolejnych przypadkach strażnicy pobrali próbki popiołu, które zostały wysłane do badań. Mają one dać odpowiedź na pytanie o to jaki rodzaj materiałów był spalany w kontrolowanych piecach. Jak zaznacza SMMP, wyniki analizy składu chemicznego popiołów będą stanowiły podstawę do ewentualnego ukarania sprawców spalania odpadów.

Jednocześnie pada ostrzeżenie, że właściciele nieruchomości, w których stwierdzono spalanie odpadów powinni spodziewać się ponownych kontroli.

Straż miejska podkreśla również, że w sprawdzanych rejonach Poznania mieszkańcy otrzymywali materiały informacyjne na temat tzw. niskiej emisji.

Na podstawie www.sm.poznan.pl

fot. SMMP

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama