spalanie odpadów

Spalanie odpadów – kontrole municypalnych

Zaczyna się sezon grzewczy, a wraz z nim – intensywne kontrole straży miejskiej – informują stołeczni municypalni.

Jak podaje Straż Miejska m.st. Warszawy, jej funkcjonariusze już sprawdzają, czym mieszkańcy palą w piecach. W pierwszej kolejności skontrolowane zostaną rejony miasta, w których w ubiegłych latach najczęściej stwierdzano spalanie odpadów, lub z których wpływały zgłoszenia o możliwości zatruwania powietrza palonym plastikiem, gumą, starymi meblami czy zużytym olejem silnikowym.

Sezon grzewczy – spalanie odpadów

Typując miejsca, które w pierwszej kolejności w tym sezonie grzewczym objęliśmy działaniami, uwzględniliśmy dane dotyczące wcześniej ujawnionych przypadków spalania odpadów, zgłoszenia od mieszkańców i charakterystykę danego obszaru. Do wskazania terenu, który powinien zostać objęty szczegółowymi kontrolami, wykorzystujemy również specjalistyczne pojazdy. Mobilne laboratoria wykonały w tym roku ponad 670 krótkotrwałych pomiarów stanu powietrza PM 10 i PM 2,5 – mówi Krzysztof Kosiński, naczelnik Oddziału Ochrony Środowiska (OOŚ) Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Kontrolami objęte są zarówno prywatne posesje, jak i nieruchomości, na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza. – Już ujawniliśmy przypadki, gdzie właściciele firm spalali odpady. Przykładowo, w trakcie kontroli jednego z białołęckich warsztatów, strażnicy stwierdzili, że jest on ogrzewany z wykorzystaniem przepracowanego oleju, co jest zabronione – mówi Anna Krzeczkowska, kierownik Referatu Kontroli Środowiska OOŚ Straży Miejskiej m.st. Warszawy – Sprawdzamy nie tylko same paleniska, ale również materiały przygotowane do spalenia. Z doświadczenia wiemy, że jeżeli ktoś składuje stare meble czy odpady poprodukcyjne, to niestety wbrew przepisom spala je – dodaje.

Uzupełnieniem planowanych działań kontrolnych są działania interwencyjne, związane z bieżącymi zgłoszeniami mieszkańców. W tym roku mieszkańcy już ponad 5,8 tys. razy alarmowali straż miejską o podejrzeniu spalania odpadów. To o 63% zgłoszeń więcej niż w 2016 r. Najczęściej zgłoszenia wpływały z dzielnic: Wawer, Białołęka, Targówek, Wesoła. – Te liczby świadczą o tym, że mieszkańcy są coraz bardziej zainteresowani ochroną środowiska i chcą, aby np. w miejscu ich zamieszkania było czysto i bezpiecznie. Te liczby świadczą również o tym, że jest społeczne oczekiwanie, aby m.in. straż miejska podejmowała działania kontrolne i wyciągała konsekwencje wobec tych, którzy zatruwają środowisko – mówi Krzysztof Kosiński.

W bieżącym roku strażnicy przeprowadzili niemal 7 tys. kontroli związanych z podejrzeniem spalania odpadów. Średnio w wyniku co 12 kontroli funkcjonariusze stwierdzali nieprawidłowości, które kończyły się wyciągnięciem konsekwencji prawnych.

Spalanie odpadów – nie tylko mandaty ale także edukacja ekologiczna

Uzupełnieniem planowych i interwencyjnych kontroli są działania edukacyjne. Strażnicy wyjaśniają mieszkańcom wątpliwości m.in. dotyczące paliw, które są dopuszczone do spalania. Zdarza się bowiem, że z niewiedzy czy wieloletniego przyzwyczajenia, mieszkańcy są przekonani, że mogą palić w piecach np. gazety, opakowania, zaimpregnowane drewno. Funkcjonariusze przekazują również mieszkańcom materiały informacyjne – podkreśla Zbigniew Włodarczyk, z-ca komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Kontrole są prowadzone przez wyszkolonych w tym zakresie funkcjonariuszy, którzy dysponują imiennymi upoważnieniami wydanymi przez Prezydenta m.st. Warszawy. Strażnik miejski realizujący ustawowe funkcje kontrolne jest uprawniony do wstępu z niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektów lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren. Strażnicy mogą m.in. żądać okazania dokumentów i udostępniania niezbędnych danych mających związek z kontrolą, pisemnych lub ustnych informacji, mogą też zabezpieczyć próbki popiołu z paleniska.

Na podstawie informacji nadesłanej przez SM m.st. Warszawy

fot. SM m.st. Warszawy

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny