Winny spalania odpadów

Sąd orzekł: winny spalania odpadów

Urząd Miasta Krakowa poinformował, że Sąd Rejonowy uznał winnym popełnienia czynu zabronionego mieszkańca Krakowa, który wiosną tego roku spalał w piecu centralnego ogrzewania płyty meblowe.

Za poddanie „termicznemu przekształcaniu” odpadów, zawierających szkodliwe substancje sąd wymierzył mu karę grzywny w wysokości 5 tys. zł.

Winny spalania odpadów

Mieszkaniec został również obciążony kosztami sądowymi w wysokości 550 zł. Skazując mieszkańca na grzywnę sąd uznał, że okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości. Mężczyzna bowiem poza spalarnią lub współspalarnią odpadów, wbrew określonemu w przepisach zakazowi, spalał odpady. Czynem swym popełnił zatem wykroczenie z art. 191 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Nieprawidłowe postępowanie mieszkańca wykazała kontrola przeprowadzona przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Obecność szkodliwych substancji w próbce popiołu pobranej przez strażników miejskich potwierdzili naukowcy z Politechniki Krakowskiej.

Na podstawie krakow.pl

fot. Straż Miejska Miasta Krakowa/krakow.pl

reklama

partner portalu

 

reklama