Rozruchy sortowni odpadów

Zakończone pomyślnie rozruchy nowo wybudowanej sortowni odpadów

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura (MKUO) poinformował, że wszystkie rozruchy nowo wybudowanej sortowni odpadów zakończyły się pomyślnie. Bydgoska spółka podała, że zgodnie z planem podpisała z wykonawcą protokół odbioru końcowego. Dzięki tej inwestycji jeszcze skuteczniej odzyskiwane mają być surowce wtórne.

Odbiór robót – niezwykle ważny etap inwestycji

ProNatura podkreśliła przy tym, że odbiór robót jest niezwykle ważnym etapem prowadzonej inwestycji. Potwierdza bowiem wykonanie zobowiązania przez dostawcę maszyn i urządzeń. Podpisanie protokołu odbioru końcowego bez uwag przez obie strony uważane jest za zakończenie realizacji inwestycji. Wszystkie protokoły zostały uzgodnione z inżynierem kontraktu i zawierają informacje niezbędne do prawidłowego rozliczenia projektu. Warto przy tym przypomnieć, że inwestycja została dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Dostawca maszyn i urządzeń, podobnie jak wykonawca robót budowlanych, przekazał spółce ProNatura, w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego, stosowne dokumenty niezbędne do korzystania z wynalazków chronionych patentami lub innych praw własności przemysłowej objętych ochroną, w zakresie potrzebnym do eksploatacji i utrzymania przedmiotu umowy.

Po przeprowadzonych odbiorach nowa instalacja technologiczna do sortowania umożliwi m.in. poddawanie sortowaniu odpadów selektywnie zbieranych o różnym składzie morfologicznym. Pozwoli też na sortowanie strumienia o różnym udziale odpadów niepożądanych z zachowaniem zgodnego z założeniami wydzielenia poszczególnych frakcji materiałowych. Wydzielanie wspomnianych frakcji ma się kształtować na najwyższym możliwym poziomie ich zawartości w strumieniu odpadów podawanych w obszar działania poszczególnych separatorów – podała ProNatura.

Budowa sortowni odpadów z unijnym dofinansowaniem

Inwestycja realizowana była w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”. Wartość całej inwestycji to ponad 109 mln zł. Unijne wsparcie to ponad 41 mln zł.

Na podstawie www.pronatura.bydgoszcz.pl

fot. MKUO ProNatura

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu