Skuteczna akcja

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku podsumował, trwającą już blisko pół roku, akcję „STOP ABSURDOM ŚMIECIOWYM – PŁACISZ NIE PODRZUCAJ”, którą prowadzi wspólnie z Wojewodą Pomorskim. Aby z informacją dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców regionu, inicjatywa ta jest nagłaśniana w lokalnych mediach oraz poprzez dystrybucję plakatów.
 
plakat1
 
Od 15 stycznia br. do gdańskiego WIOŚ-u wpłynęło79 zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Mieszkańcy zgłaszają zanieczyszczenie terenów leśnych, sadów, ulic i parkingów różnego rodzaju odpadami komunalnymi: plastikowymi butelkami, stłuczką szklaną, folią, słoikami czy kartonami. W lasach i na terenach rekreacyjnych najczęściej zalegają odpady budowlane, takie jak gruz, betonowe bloczki, zużyta armatura łazienkowa czy płyty zawierające azbest. Nierzadko też można spotkać stare kanapy, fotele, tapczany – tego typu odpady najczęściej są porzucane w pobliżu osiedli mieszkaniowych.
 
Wszystkie otrzymane zgłoszenia niezwłocznie były przekazywane właściwym terenowo gminom, które z miejsca podejmowały działania polegające na usunięciu odpadów z terenów do tego nieprzeznaczonych.
 
Na podstawie: www.gdansk.wios.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu