składowisko odpadów

Składowisko odpadów w dzierżawę

Grupa Eneris, poinformowała, że spółka Altvater Piła, działająca pod marką ENERIS Surowce wydzierżawiła składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kłodzie k. Piły. Umowa weszła w życie 31 października 2017 r.

Składowisko odpadów w Kłodzie k. Piły ma powierzchnię 17 ha i przyjmuje odpady komunalne, obojętne i inne niż niebezpieczne pochodzące przede wszystkim od mieszkańców Piły i pobliskich gmin.

Altvater Piła bierze składowisko odpadów w Kłodzie w dzierżawę

Jak zaznacza ENERIS, zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego, na składowisku rocznie może być deponowane 70 tys. ton odpadów.

Grupa ENERIS, w skład której wchodzi spółka Altvater Piła, ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu składowiskami odpadów oraz regionalnymi instalacjami przetwarzania odpadów komunalnych. Obecnie prowadzimy takie instalacje w Balinie (woj. małopolskie) i Jaroszowie (woj. dolnośląskie), a także jesteśmy w trakcie integracji RIPOK-ów w województwach: lubuskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim. Wiedza i doświadczenie pozwalają nam optymalizować procesy odzysku i zagospodarowania odpadów oraz przeprowadzać niezbędne inwestycje i modernizacje – powiedziała Magdalena Markiewicz, członek Zarządu ENERIS Surowce S.A.

Przy okazji ENERIS informuje, że w pobliżu składowiska działa należąca do Altvater Piła sortownia odpadów i powstaje instalacja biologicznego przetwarzania odpadów. Zarówno składowisko odpadów, jak i powstająca instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania będą miały status regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Powstanie RIPOK-u w Kłodzie to dobra wiadomość dla powiatu pilskiego. Możliwa będzie efektywna i racjonalna gospodarka odpadami oraz surowcami, bez uciążliwego, drogiego oraz nieekologicznego transportu do innych, odległych instalacji – przekonuje ENERIS.

Altvater podejmie starania, aby najbliżsi mieszkańcy instalacji poczuli pozytywną zmianę w jej funkcjonowaniu. Dzięki dzierżawie składowiska będziemy mogli wziąć pełną odpowiedzialność za gospodarkę odpadową na tym terenie. Mam nadzieję, że przyczyni się to do zwiększenia poziomu odzysku surowców – komentuje Dariusz Mikołajczyk, prezes Zarządu Altvater Piła.

Umowa dzierżawy została podpisana na 30 lat, z możliwością przedłużenia, o ile będzie taka możliwość. Altvater Piła jest zobowiązany do prowadzenia monitoringu środowiskowego, a po zamknięciu składowiska do jego pełnej rekultywacji.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Grupę ENERIS

fot. Grupa ENERIS

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny