Składaj wniosek!

Przez miesiąc – do 18 lipca 2014 r. – potrwa nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji z zakresu budowy lub modernizacji zakładów zagospodarowania odpadów. Tym razem do wykorzystania jest 5 mln euro z Funduszu Spójności. O dotację mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki oraz podmioty świadczące usługi z zakresu ich zadań własnych.
 
Wnioski należy składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro) lub do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (jeśli wartość przedsięwzięć nie przekroczy 25 mln euro).
 
Na podstawie: www.fos.wroc.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu