Sięgnąć po wsparcie

Można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Właściwe instytucje pośredniczące czekają na nie do 24 listopada br.
 
O dotacje na przygotowanie dokumentacji dla projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin. Na ten cel zaplanowano aż 10 mln euro.
 
euraski
 
Taka sama grupa potencjalnych beneficjentów wsparcia, powiększona dodatkowo o Marszałków Województw, może sięgnąć po środki na rekultywację składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze. Alokacja w tym konkursie wynosi 5 mln euro.
 
Tyle samo pieniędzy przeznaczono na przedsięwzięcia odnoszące się do budowy lub modernizacji zakładów zagospodarowania odpadów. O dofinansowanie mogą się starać jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu