Serce białostockiej spalarni

Białostocka spalarnia odpadów komunalnych posiada już kluczowy element kotła, czyli walczak. 20 listopada br. na terenie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych odbyło się uroczyste nadanie imienia walczakowi – „Klemens”. Dokonał tego Janusz Ostapiuk, wiceminister środowiska, a towarzyszyli mu Krystian Szczepański, zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przedstawiciele inwestora i wykonawcy.
 
Walczak stanowi jeden z najważniejszych elementów kotła, ponieważ to w nim następuje separacja pary od cząstek wody. Można go porównać do serca elektrociepłowni, gdyż jest to istotny element instalacji produkcji pary, która po przejściu przez kolejne wymienniki ciepła posłuży do zasilania turbiny napędzającej generator produkujący energię elektryczną. Natomiast ciepło z pary będzie wykorzystywane do zasilania miejskiej sieci ciepłowniczej.
 
Spalarnia będzie mogła wyprodukować ok. 360 tys. GJ energii cieplnej w sezonie grzewczym oraz 38 tys. MWh energii elektrycznej w ciągu roku. Jest to równoważna ilość energii pozwalająca na zasilenie energią eklektyczną ok. 16 tys. gospodarstw domowych i ogrzanie zimą blisko 875 domów jednorodzinnych w Białymstoku.
 
Sam moment podniesienia i montażu walczaka na szczycie konstrukcji drugiego i trzeciego ciągu spalania odbył się w ostatnich dniach września br. Znajduje się on na wysokości 37 m i stanowił zwieńczenie procesu instalowania 500-tonowego kotła do termicznego przekształcania odpadów komunalnych.
 
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu