Punkt selektywnej zbiórki

Punkt selektywnej zbiórki odpadów w Katowicach po modernizacji

Modernizowany punkt selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Zaopusta 70 od 1 grudnia jest już dostępny – poinformował Urząd Miasta Katowice (UM). Dzięki niemu mieszkańcy południowych dzielnic Katowic mogą w komfortowych warunkach oddawać odpady problematyczne.

Magistrat przypomniał, że w ostatnim czasie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach (MPGK) przeprowadziło dwie przebudowy swoich punktów zbiórek odpadów – przy ul. Bankowej i ul. Zaopusta. 1 grudnia oba zostały otwarte dla mieszkańców.

Bardziej komfortowy i estetyczny punkt selektywnej zbiórki

Modernizacja punktu przy ul. Zaopusta zakładała nową aranżację placu. Wybudowana została prefabrykowana rampa, na którą kierowca może wjechać i do odpowiednich pojemników zrzucić przywiezione odpady. W ramach zadania wymieniony został grunt. Wybudowano także infrastrukturę naziemną i podziemną – kanalizację deszczową, zbiorniki, sieci energetyczne, oświetlenie i monitoring. Plac z miejscami parkingowymi i kontenerami na odpady zajmuje powierzchnię ok. 2343 m2. Również pracownicy zyskali nowe pomieszczenia socjalno-biurowe. Cały obiekt został otoczony nowym ogrodzeniem, a koszt modernizacji wyniósł 5,8 mln zł.

Nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) jest czynny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 6-17. We wtorki odpady przyjmowane są w godzinach 9-20, a w soboty od 8 do 13. Do punktu można oddawać odpady, które nie są wytwarzane regularnie. Wśród nich są m.in. odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe z remontów – jednak jak zaznacza magistrat, PSZOK-i nie przyjmują odpadów od przedsiębiorców. Punkty odbierają także odpady niebezpieczne, jak np. farby, oleje, smary, zużyty sprzęt gospodarstwa domowego. Do punktu mieszkańcy mogą przywozić dziennie maksymalnie 500 kg odpadów budowlanych oraz 1 m3 biodegradowalnych, w tym zielonych i ogrodowych. Można także przywozić samodzielnie posegregowane odpady – w tym takie, których nie można wyrzucać do zwykłych pojemników zgodnie z podziałem na odpowiednie frakcje.

Drugi punkt selektywnej zbiórki również zmodernizowany

– Segregacja odpadów jest nie tylko pożądana, ale jest obowiązkiem każdego mieszkańca. Rosnąca ilość śmieci sprawia, że musimy szukać rozwiązań zmniejszających ich negatywny wpływ na naszą planetę. Jednym ze sposobów jest zbiórka i przetwarzanie odpadów. Najoptymalniej, gdy proces ten kończy się recyklingiem i ich powtórnym wykorzystaniem. Dzięki temu nasze otoczenie będzie nie tylko ładniejsze, ale przede wszystkim zdrowsze – przypomniał Robert Potucha, wiceprezes MPGK.

W ostatnim czasie zmodernizowany został także PSZOK przy ul. Bankowej, w którym od 1 grudnia zaczął działać również punkt obsługi klienta. Katowickie MPGK dąży do tego, aby segregacja odpadów była łatwa dla mieszkańców, a wizyta w PSZOK-u przebiegała szybko i bezproblemowo. Oprócz punktów przy ul. Bankowej i ul. Zaopusta mieszkańcy mogą oddawać odpady także w punktach przy ul. Milowickiej 7B i ul. Obroki 136.

MPGK inwestuje

Przy okazji UM wymienił także inne inwestycje realizowane w ostatnim czasie przez MPGK. Wśród nich magistrat wskazał hermetyzację hali przetwarzania odpadów przy ul. Milowickiej i budowę farmy fotowoltaicznej. W najbliższych miesiącach ma się również rozpocząć modernizacja linii sortowniczej odpadów zbieranych selektywnie. Linia ta stanowi element Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów MPGK. Dzięki temu planowana roczna przepustowość sortowni ma się zwiększyć z 20 tys. ton do 39 tys. ton.

– Inwestowanie w modernizowanie i rozbudowywanie całego systemu przetwarzania odpadów to jedno z ważniejszych miejskich działań. Szczególnie w mieście takim jak Katowice. Wszystkie te działania pozytywnie wpłyną na zwiększenie osiąganego poziomu odzysku surowcowego z odpadów, a to przyczynia się do czystszego i zdrowszego środowiska – podkreślił wiceprezes Potucha.

Na podstawie nadesłanej informacji opracowanej przez Katowicką Agencję Wydawniczą

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu