selektywna zbiórka opadów w Mielcu

Selektywna zbiórka opadów w Mielcu

Od sześciu lat w Mielcu funkcjonuje system tzw. Poletek Ekologicznych, które służą mieszkańcom do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – przypomina Urząd Miejski w Mielcu (UM).

Jak jednak zaznacza UM, mimo prostych zasad i czytelnego oznakowania pojemników na szkło, makulaturę i tworzywa sztuczne, segregacja wciąż wielu osobom sprawia trudność. Niestety zdarzają się także osoby, które poletka wykorzystują jako składowisko różnego rodzaju odpadów.

Selektywna zbiórka opadów w Mielcu – problem zanieczyszczanych poletek ekologicznych

Na terenie miasta ulokowanych jest 16 Poletek Ekologicznych, z których większość funkcjonuje poprawnie – podkreśla UM. Na każdym takim poletku znajduje się informacja, jakiego typu odpady można wrzucać do pojemników. Jest tam również adres punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-ów), do których należy przekazywać odpady problemowe. Na terenie poletek można zostawić odpady z kilku fakcji. Mowa o odpadach papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali oraz szkła (bezbarwnego i kolorowego). Niestety są też takie poletka, na których regularnie nie są przestrzegane zasady segregacji. Zostawiane są na nich odpady, które nie powinny się tam znaleźć. Należą do nich np. opony, materiały budowlane, gruz, meble, dywany, wykładziny oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

W ostatnich tygodniach problem ten w największym stopniu dotyczy trzech poletek przy ulicy Cyranowskiej (skrzyżowanie z ulicą Padykuły), przy ulicy Konfederackiej oraz przy ulicy Targowej (skrzyżowanie z ulicą Narutowicza). Poza odpadami, które nie do końca znalazły się w odpowiednim pojemniku, systematycznie podrzucane są tutaj odpady wielkogabarytowe – np. stare opony, styropian, materiały budowlane, a nawet części samochodowe. Często zdarza się, że odpady zamiast wewnątrz pojemnika składane są obok, co powoduje zaśmiecenie terenu wokół poletek.

Dziwi fakt, że poletka, choć zasady ich funkcjonowania są proste, wykorzystywane są jako dzikie wysypiska śmieci. Szkoda, że to właśnie część mieszkańców nie dba o swoje otoczenie, choć funkcjonują punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, gdzie mielczanie mogą bezpłatnie oddać niepotrzebne lub zużyte przedmioty – skomentował Jacek Wiśniewski, prezydent Mielca.

Na jakich zasadach działa selektywna zbiórka opadów w Mielcu

Mielecki magistrat zaznacza przy tym, że w ramach funkcjonującego w mieście systemu gospodarki odpadami komunalnymi generowane przez mieszkańców odpady – zmieszane oraz segregowane – odbierane są zarówno bezpośrednio z nieruchomości, jak i zbierane w zorganizowanych przez gminę punktach. – Uzupełnieniem odbioru odpadów segregowanych są poletka ekologiczne oraz dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – na ul. Targowej i na terenie dawnego wysypiska śmieci przy ul. Wolności 171 – stwierdziła Agnieszka Garncarz, kierownik Biura Gospodarki Odpadami w UM.

Kierownik Biura dodała też, że to właśnie w tych miejscach można zostawiać posegregowane odpady bez żadnych dodatkowych opłat. Do PSZOK-ów powinny trafiać odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne oraz takie, których przyjmowania nie przewiduje regulamin funkcjonowania Poletek Ekologicznych – np. opony czy materiały budowlane.

Magistrat przypomina przy tym, że odpady wielkogabarytowe, opony czy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny są także odbierane z nieruchomości jednorodzinnych dwa razy w roku, w ramach tzw. wystawki. Z kolei mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe oraz ZSEiE mogą zostawiać przy altanie śmietnikowej tylko w terminie uzgodnionym z administracją lub zarządcą budynku.

Warto też pamiętać, że wystawianie odpadów poza terminami zbiórek jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny w wysokości do 500 zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Mielcu

fot. UM w Mielcu

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama