Selektywna zbiórka odpadów

Selektywna zbiórka odpadów – badanie w Rybniku

Urząd Miasta Rybnika (UM) podkreśla, że mieszkańcy miasta, zwłaszcza z domów wielorodzinnych są dość mocno „na bakier” z wypełnianiem obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

Wnioski takie wynikają z przeprowadzonego przy udziale przedstawicieli Wydziału Gospodarki Komunalnej UM, badania zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z terenów zabudowy wielorodzinnej.

Selektywna zbiórka odpadów – problemy w zabudowie wielorodzinnej

W trakcie badania sprawdzano zawartość w odpadach zmieszanych frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Badaniu poddano odpady pochodzące z jednego z rybnickich osiedli mieszkaniowych. By określić morfologię odpadów pobrano próbkę zmieszanych odpadów komunalnych o łącznej masie 440 kg (zawartość trzech kontenerów).

Jak podaje UM, po przeprowadzeniu ręcznego sortowania odpadów i ich zważeniu, okazało się, iż w kontenerach, w których teoretycznie powinny się znajdować wyłącznie odpady zmieszane, pozostałe po segregacji, nadal znajdowały się odpady, które powinny zostać zebrane w sposób selektywny. Były to metale i tworzywa sztuczne o masie 53 kg, papier – 21 kg, szkło – 32 kg i bioodpady – 65 kg. Pozostałe, zmieszane odpady komunalne ważyły 269 kg.

Jak podkreśla rybnicki magistrat, analiza wyników badania jednoznacznie wskazuje, że ok. 25% odpadów zbieranych jako pozostałe odpady zmieszane stanowią odpady, które powinny być zbierane selektywnie – metal, papier i szkło.

Niestety w Rybniku wciąż zbyt mała ilość odpadów jest przez mieszkańców segregowana. Zgodnie z przepisami, w roku 2017 segregacji powinno było podlegać 20 procent odpadów. Z wielkim trudem udało nam się uzyskać ten parametr. Tymczasem w roku 2018 wskaźnik ten wynosi 30 procent, w roku przyszłym będzie to 40 procent, a za dwa lat już 50 procent odpadów musi być gromadzonych w sposób selektywny. Dodatkowo okazuje się, że coraz więcej mieszkańców nie prowadzi segregacji śmieci. To bardzo poważny problem, bo niedotrzymanie tych parametrów naraża miasto na dotkliwe kary środowiskowe – mówi Janusz Koper, zastępca prezydenta Rybnika.

Stąd też rybnicki magistrat apeluje zarówno do administratorów osiedli mieszkaniowych, jak i do samych mieszkańców, o zwracanie szczególnej uwagi na to, w jaki sposób i gdzie gromadzone są odpady.

Przy okazji UM przypomina, że selektywna zbiórka odpadów wymagana jest w naszym kraju przepisami prawa.

Na podstawie www.rybnik.eu

fot. L. Tyl/UM Rybnika

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny