segreguje odpady

Coraz więcej Polaków segreguje odpady

Jak wynika z badań – 96% mieszkańców Polski deklaruje, że segreguje odpady. W ciągu minionego roku aż 12% Polaków zaczęło segregować śmieci, a 69% badanych przyznaje, że przez ostatnie 6 lat zaczęło to robić regularnie. Takie dane przynosi badanie EKObarometr, przeprowadzone przez pracownię SW RESEARCH we współpracy z Grupą Akomex. Badania pokazują jednocześnie, że aż 71% respondentów zastanawia się nad tym, co dzieje się z wyrzuconym opakowaniem po zużyciu produktu. Ankietowani podkreślają równocześnie, że obecnie największym motywatorem w zakresie działań proekologicznych jest „chęć zrobienia czegoś dobrego dla środowiska”. Tylko 16% Polaków deklaruje, że segreguje śmieci ze względu na zachęty finansowe. Natomiast obawę przed karami i sankcjami wyraża jedynie 14% ankietowanych.

96% badanych deklaruje, że segreguje odpady

Firma Akomex przypomniała, że od lipca 2017 r. funkcjonuje w Polsce Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO). Zobligował on Polaków do lepszego segregowania śmieci. Przez 6 lat sporo się zmieniło w tym temacie i obecnie 96% badanych deklaruje, że segreguje odpady. Około 70% badanych dostrzegło, że od momentu wdrożenia JSSO zaczęło częściej segregować odpady. To pokazuje, że systemowe rozwiązania działają, ale potrzebują czasu na wdrożenie – zwraca uwagę wspomniana firma. Zdają się to dostrzegać także Polacy. W pytaniu wielokrotnego wyboru o wpływ na decyzję dotyczącą segregacji odpadów, ponad 40% osób przyznało, że chce zrobić coś dobrego dla środowiska. 39% respondentów zauważyło, iż segregacja odpadów sprzyja mniejszemu marnowaniu zasobów naturalnych, a 31% ankietowanych segreguje śmieci z obawy o świat, w którym będą żyły ich dzieci i wnuki. Natomiast 16% Polaków segreguje odpady ze względu na zachęty finansowe np. niższą cenę wywozu. Z kolei 27% Polaków zauważa konieczność dostosowania się do przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie. Odpady równie chętnie segregują zarówno mężczyźni, jak i kobiety.

Optymistyczne spojrzenie na postawy Polaków, których coraz większa liczba segreguje odpady

– Z dużym optymizmem przyjmuję wyniki przedstawione w raporcie EkoBarometr, dotyczące m.in. postaw Polaków wobec segregacji odpadów i ochrony środowiska. Polacy robią to chętnie chcąc zadbać o środowisko naturalne, a tylko nieliczna grupa zwraca uwagę na zachęty finansowe i wynikające z przepisów obowiązki w tym zakresie. Warto podkreślić, że czekają nas kolejne zmiany. Zgodnie z dyrektywami i planami Unii Europejskiej, na producentów wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach prawdopodobnie niebawem zostanie nałożony obowiązek sfinansowania i zorganizowania systemu zbierania oraz recyklingu odpadów po opakowaniach. Co za tym idzie, marki muszą podjąć wspólne działania, mające na celu zwiększenie liczby opakowań biodegradowalnych i nadających się do recyklingu oraz zająć się stopniową eliminacją tworzyw sztucznych w tych opakowaniach, w których jest to możliwe. Uważam, że zaproponowane przez UE przepisy zapewne będą determinowały szersze spojrzenie na tę kwestię. Każdy produkt wprowadzany na rynek będzie oceniany także przez konsumentów pod kątem całego cyklu życia i tak już się zaczyna dziać. Ważne jest, aby branża skoncentrowała się na minimalizacji wpływu na środowisko poprzez innowacje technologiczne i promowanie surowców biodegradowalnych – zaznaczył Grzegorz Łajca, prezes Zarządu Grupy Akomex.

Promowanie recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym

Respondenci EKObarometru zaznaczają, że to właśnie promowanie recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym jest dla nich kluczowym elementem. Przeprowadzone badanie EKObarometr 2023 pokazuje także, że 71% Polaków zastanawia się nad tym, co dzieje się z opakowaniem po zużyciu produktu i czy jest ono poddawane recyklingowi.

Badanie EKObarometr 2023 zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie Polek i Polaków – 1500 osób – dodaje firma.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu