segregują odpady

Jak mieszkańcy Katowic segregują odpady?

Urząd Miasta Katowice (UM) w przekazanej informacji zwrócił uwagę, że mieszkańcy miasta coraz lepiej segregują odpady. Słowa te potwierdziło Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (MPGK), jednocześnie podkreślając, że nie można na tym poprzestać.

Mieszkańcy Katowic z roku na rok coraz lepiej segregują odpady

Magistrat przypomniał, że szklane butelki wyrzuca się do zielonego pojemnika. Jednak, jak dodał UM, potłuczona szklanka powinna znaleźć się w odpadach zmieszanych. Recykling jest ważny, a jego celem jest przetworzenie odpadów i wprowadzenie ich znowu do obiegu w postaci nowych produktów. Jest to metoda ochrony środowiska, dzięki której można zmniejszyć zużycie i produkcję surowców.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej porównało dane z lat 2022 i 2023. Wynika z nich, że mieszkańcy segregują coraz więcej odpadów. Ogólna masa odpadów zebranych przez służby była co prawda podobna, jednak mieszkańcom udało się wyselekcjonować więcej odpadów w poszczególnych frakcjach. W 2022 r. było to 94471,7 ton, a w 2023 r. – 94517,6 ton. W prawie każdej grupie odpadów w zeszłym roku zebrano więcej niż rok wcześniej. Plastiku odebrano w 2023 r. 7508,5 ton w porównaniu z 6757,9 ton w 2022 r., papieru 4885,3 ton w 2023 r., a w 2022 r. było to 4666,5 ton. Odpadów wielkogabarytowych zebrano w 2023 r. 4721,9, a w 2022 r. było to 4270,2 ton. Duży wzrost zanotowały odpady „bio” – z 7722,1 w 2022 r. do 9613,7 ton w 2023 r. Jedynie szkła zebrano mniej – w 2022 r. było to 4915,1, a w 2023 r. 4812,7 ton. Masa zmieszanych odpadów spadła z 66139,9 ton w 2022 r. do 62 975,4 ton w 2023 r.

Segregacja szkła przysporzyła najwięcej trudności

Spadek masy odebranego szkła można wiązać ze wzrastającą świadomością ekologiczną. Wydaje się, że jeśli coś jest zrobione ze szkła, to można to wyrzucić do zielonego pojemnika. Nie każde szkło nadaje się jednak do ponownego wykorzystania. Do zielonego pojemnika można wrzucać szkło opakowaniowe w postaci butelek i słoików, a także opakowań szklanych po kosmetykach. Nie należy wyrzucać tu np. zbitych szklanek, luster, szyb samochodowych, kloszy szklanych bądź zniczy. Wynika to z różnych temperatur topnienia. Te odpady należy umieścić w pojemniku czarnym lub przywieźć do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów. Warto pamiętać o tych kilku zasadach, ponieważ do przetwarzania szkła zużywa się mniej energii niż jest potrzebne do przetworzenia surowców do produkcji zupełnie nowego produktu.

Urząd Miasta radzi jak pomóc środowisku

Liczby pokazują, że mieszkańcy Katowic rozumieją potrzebę segregowania odpadów – wskazał magistrat. Jednocześnie UM zaznaczył , że nie można na tym poprzestać i zachęcił, by na co dzień wdrażać proekologiczne zachowania. Przede wszystkim miejscy urzędnicy zachęcają do zastanowienia się podczas codziennych zakupów, czego tak naprawdę potrzebują mieszkańcy i nie kupować na zapas. Dobrze także unikać jednorazowych opakowań, a na zakupy lepiej wziąć własną torbę wielorazowego użytku. Najważniejsze jest jednak segregowanie odpadów na podstawowe frakcje – papier, szkło, „bio”, metale i tworzywa sztuczne. Dzięki temu dużą część surowców można odzyskać. Trzeba też pamiętać o specjalnych odpadach, które należy oddawać do wyspecjalizowanych punktów. Chodzi m.in. o sprzęt elektroniczny, leki, czy odpady wielkogabarytowe. W Katowicach działają cztery punkty przyjmujące odpady. Znajdują się przy ul. Bankowej, Zaopusta, Obroki i Milowickiej. Posegregowane odpady trafiają do Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów. Są tam z nich odzyskiwane surowce. Następnie mogą one zostać przerobione na nowe produkty. Urzędnicy szczególnie zachęcają do ograniczenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych. Wynika to z tego, że np. plastikowe butelki mogą się rozkładać nawet 500 lat, a torby foliowe 300. Z plastikowych butelek można natomiast produkować nowe ubrania, które jakością nie różnią się od tych wyprodukowanych z nowo pozyskanych surowców. Puszki aluminiowe także rozkładają się kilkaset lat, ale mają w recyklingu pewną przewagę – można je poddawać temu procesowi nieskończoną ilość razy. Podobnie opakowania szklane, które również mogą być wielokrotnie przetwarzane.

Segregują odpady, by poddać je procesom recyklingu

Odpady, które są posegregowane, mogą zostać poddane różnym procesom recyklingu, w zależności od tego, co może z nich powstać. Można odzyskiwać materiały z odpadów, a także przetwarzać je w taki sposób, aby powstały nowe produkty o innych właściwościach fizykochemicznych niż pierwotne odpady. W innych procesach można uzyskać produkty o podobnych właściwościach, jak odpady poddane procesowi recyklingu. Ważny jest również recykling organiczny, który wykorzystuje mikroorganizmy do tworzenia materii organicznej, czyli popularnego kompostu, który pomaga roślinom we wzroście.

Wszyscy dziś zdajemy sobie sprawę, że recykling i segregowanie odpadów są ważne. Dążymy do tego, aby co roku zwiększać ilość odpadów, które są posegregowane i gotowe do dalszego przetwarzania. Jako MPGK staramy się upowszechniać tę wiedzę wśród mieszkańców – m.in. przez nasze social media. Organizujemy także warsztaty dla dzieci. Inwestujemy w infrastrukturę – latem ubiegłego roku podpisaliśmy umowę na dofinansowanie modernizacji linii sortowniczej odpadów zbieranych selektywnie, co pozwoli nam zwiększyć przepustowość instalacji – podsumował Damian Stępień, dyrektor ds. administracyjno-organizacyjnych w MPGK Katowice.

Na podstawie nadesłanej informacji opracowanej przez Katowicką Agencję Wydawniczą

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu