Segregacja odpadów w stolicy

Segregacja odpadów w stolicy – naklejki informacyjne

Nowe zasady segregacji odpadów w stolicy obowiązują od blisko roku – przypomina Urząd m.st. Warszawy (UM) i dodaje, że gdy dojdzie do wymieszania surowców operatorzy zobowiązani są odebrać je jako odpady „zmieszane”. Z kolei w miejscach na odpady wielkogabarytowe nie mogą być składane elektroodpady czy materiały budowlane. Mieszkańcy dowiedzą się o tym dzięki specjalnym naklejkom.

Segregacja odpadów w stolicy na pięć frakcji

Jak zaznacza stołeczny magistrat, nowy regulamin utrzymania czystości i porządku był stopniowo wprowadzany w Warszawie od stycznia 2019 r. Teraz mieszkańcy segregują odpady do pięciu pojemników na papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady oraz na odpady zmieszane. W okresie od marca do listopada operatorzy odbierają również odpady zielone (liście, rozdrobnione gałęzie itp.). Odpady wielkogabarytowe są wywożone co cztery tygodnie spod zabudowy wielolokalowej, a co trzy miesiące z domów jednorodzinnych i nieruchomości niezamieszkanych. W tym drugim przypadku właściciel nieruchomości powinien ustalić miejsce ich odbioru. Odpady wielkogabarytowe można wystawić nie wcześniej, niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem wywozu.

Segregacja odpadów w stolicy – co oznaczają naklejki?

Stołeczny UM podkreśla, że wprowadził w tym roku kolejny element informacyjny – specjalne naklejki, które operatorzy mogą umieszczać na pojemnikach, workach czy odpadach. To sygnał dla mieszkańców i administracji o zasadach poprawnej segregacji odpadów. Oznaczenia są w dwóch wersjach: informujące o zmieszaniu frakcji oraz o tym, że odpad nie jest odbierany „w systemie”.

Jeśli operatorzy odbierający odpady zauważą, że w pojemniku znajdują się nieodpowiednie surowce np. w „metalach i tworzywach sztucznych” są kartony czy zepsuta żywność, mogą oznaczyć pojemnik lub worek specjalną naklejką informującą o zmieszaniu frakcji. Takie oznakowanie to sygnał, że operator odbierze źle posegregowane surowce w dniu odbioru odpadów „zmieszanych”.

Przypomnienie w zakresie odbioru odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

Przy okazji UM przypomina, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, przez odpady wielkogabarytowe rozumiane są m.in.: stare meble (także rozłożone na części) oraz wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy), materace, a także dużych rozmiarów zabawki. Natomiast, do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. starych pralek, lodówek), materiałów i odpadów budowlanych, remontowych (np. gruzu), wanien, umywalek, grzejników, muszli toaletowych, ram okiennych, drzwi, niesprasowanych dużych kartonów, opon samochodowych. Jednocześnie magistrat podaje, że zarówno odpady wielkogabarytowe, jak i inne odpady komunalne, w tym niebezpieczne, mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać w punkach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-i). Podobnie można postąpić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, który również można przekazać do PSZOK-ów lub oddać w czasie zbiórek, które mają miejsce w każdej dzielnicy Warszawy.

Dzięki wyszukiwarce #SegregujNa5 warszawiacy mogą szybko i wygodnie sprawdzić, do którego kosza wyrzucić produkowane przez siebie odpady – jest ona dostępna na stronie segregujna5.um.warszawa.pl.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Warszawy

fot. E. Lach/UM Warszawy

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama