Segregacja odpadów

Segregacja odpadów – prosty gest na rzecz środowiska

Obraz plamy plastiku wielkości Francji pływającej po oceanie czy ryb jedzących foliowe torebki przeraża. Choć wydaje się odległy, to jednak każdy z nas się do tego przyczynia – podkreśla firma ENERIS. Dlatego, w dniu obchodów Światowego Dnia Środowiska (5 czerwca br.), Koalicja 5 frakcji zachęcała do praktycznych działań zmniejszających skutki codziennej konsumpcji.

Rozpoczęta nowa kampania ma szczegółowo tłumaczyć zasady właściwego segregowania odpadów – czyli, jak zaznacza firma – prostego gestu na rzecz czystszego środowiska.

Światowy Dzień Środowiska (ang. World Environment Day) został ustanowiony, aby zwrócić uwagę świata na problemy związane z zanieczyszczeniem i ochroną środowiska przyrodniczego. Ma on również sprzyjać podnoszeniu świadomości ekologicznej, a także pobudzić ludzi do aktywnej działalności proekologicznej – przypomina ENERIS.

Segregacja odpadów? Zaangażować społeczność!

Chronić środowisko można na wiele sposobów, ale my chcemy podkreślić, że podstawową i najprostszą czynnością wykonywaną przez wszystkich na co dzień jest segregowanie odpadów. Obowiązek oddzielania pozostałości na pięć różnych frakcji funkcjonuje w Polsce od kilku lat, jednak wciąż jest z tym wiele trudności. Dodatkowo pojawiają się czasami sprzeczne informacje dotyczące tego co i do jakich pojemników wrzucać, czy oddzielać poszczególne części opakowania. Aby rozwiać wątpliwości, postanowiliśmy z naszymi ekspertami przygotować praktyczne materiały pokazujące w pigułce, jak postępować z różnymi frakcjami odpadów, które powstają w domu, w pracy czy w szkole – podkreśla Magdalena Sułek-Domańska, jedna z inicjatorek Koalicji 5 frakcji i dyrektorka komunikacji w ENERIS.

W 2017 r. w Polsce wytworzono prawie 12 mln ton odpadów komunalnych. W przeliczeniu na jednego Polaka daje to 311 kg. Z kolei, jeśli chodzi o masę odpadów zebranych selektywnie, to w 2017 r. wyniosła ona 3 tys. ton. Było to zatem tylko 27% całkowitej masy powstałych odpadów – wylicza ENERIS. Firma zwraca uwagę, że wynika z tego, iż jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia w zakresie prawidłowej segregacji „u źródła”. Jest to bardzo ważne, bo ma wpływ na poziom odzysku odpadów zebranych selektywnie, który w 2019 r. powinien wynieść w Polsce 40%. Trudno zrealizować to zadanie bez zaangażowania społeczeństwa – mieszkańców gmin – konsumentów, czyli bezpośrednich „producentów” odpadów – podkreśla ENERIS.

Koalicja 5 frakcji od początku swojej działalności oprócz tworzenia systemu znakowania produktów zgodnie z podziałem odpadów opakowaniowych inicjuje działania edukacyjne wspólnie z partnerami Koalicji. W Polsce wiele podmiotów już działa w tym obszarze, ale dostrzegamy potrzebę włączenia bardziej praktycznych wskazówek dla konsumentów. Taki też praktyczny wymiar mają opracowane przez nas materiały – podkreśla Małgorzata Greszta, inicjatorka Koalicji 5 frakcji i partner zarządzający CSR Consulting.

ABC segregacji na przykładzie papieru

Około 30-40% odpadów komunalnych stanowi papier – wskazuje firma gospodarująca odpadami. Dlatego właśnie na przykładzie tej frakcji ENERIS pokazuje jak prawidłowo segregować. Wskazano zatem co można wrzucać do niebieskiego pojemnika czy worka. Powinny tam trafić przede wszystkim odpady niezanieczyszczone, np.: gazety i czasopisma, książki w miękkich okładkach (lub bez okładki), papierowe torby, pudełka papierowe i kartony, a także papier biurowy i zeszyty.

segregacja odpadów

Firma podaje także czego nie należy wrzucać do niebieskiego pojemnika. Wylicza tu np.: brudny i tłusty papier, kartony po mleku, papier faksowy i termiczny. Do niebieskich pojemników nie powinny też trafić pieluchy, chusteczki i wkładki higieniczne oraz ręczniki papierowe. Nie należy w nich umieszczać również tapet i worków po materiałach budowlanych, papieru z folią, opakowań po przyprawach i kubków po kawie.

Przed wyrzuceniem papieru należy również opróżnić papierowe opakowanie z zawartości,

oddzielić inne np. plastikowe części, następnie zgnieść, aby zmniejszyć objętość.

Takie praktyczne wskazówki dotyczące postępowania z różnymi odpadami, oprócz papieru, także tworzyw sztucznych, szkła, bioodpadów i odpadów zmieszanych, można znaleźć w nowych materiałach edukacyjnych Koalicji 5 frakcji.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ENERIS

fot. sozosfera.pl

partner portalu

reklama

reklama

reklama