Rzeszowskie PSZOK-i będą nieczynne w piątki

Urząd Miasta Rzeszowa (UM) poinformował, że od 1 listopada br. do 31 marca 2022 r. rzeszowskie punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli PSZOK-i będą nieczynne w piątki.

W okresie zimowym PSZOK-i będą nieczynne w piątki

Magistrat przypomina, że w Rzeszowie istnieją dwa takie punkty – przy ul. Sikorskiego 428 i ul. Ciepłowniczej 11. Od 1 kwietnia do końca listopada oprócz wtorku, czwartku i soboty otwarte były również w piątki. Jednak od 1 listopada do końca marca, w piątki będą nieczynne. Jest to związane z tym, że w okresie zimowym zdecydowanie zmniejsza się zainteresowanie punktami ze strony mieszkańców – tłumaczy UM i dodaje, że w pozostałe dni punkty będą działać w godz. 10:00-18:00.

Przy okazji miejscy urzędnicy podpowiadają, jakiego rodzaju odpady są odbierane w PSZOK-ach. Wśród tych kategorii wymieniają: chemikalia i przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także meble, odpady budowlane, zużyte opony, odpady zielone, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne.

PSZOK-i będą nieczynne w piątki. Obowiązują limity ilości odpadów

Jednocześnie UM zaznacza, że w PSZOK-ach obowiązują limity na wybrane odpady. Zgodnie z nimi właściciele nieruchomości zamieszkanych w ciągu roku mogą oddać bezpłatnie do 5 m3 odpadów remontowo-budowlanych i do 8 szt. opon. Poza tymi limitami odpady można oddać odpłatnie. I tak, przyjęcie 1 m3 odpadów remontowo-budowlanych wiąże się z kosztem 380 zł. z kolei za opony wielkości do 17 cali trzeba zapłacić 10 zł/szt., a w przypadku większych – 25 zł/szt.

Jednocześnie magistrat wskazuje, że w odniesieniu do nieruchomości niezamieszkanych opłata ponad limit wynosi:

– za odpady zielone – 116 zł/m3,

– odpady remontowo-budowlane – 380 zł/m3,

– odpady wielkogabarytowe – 30 zł/m3,

– opony jak wyżej.

Szczegóły można sprawdzić na stronie www.mpgk.pl.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu