Ruszyły rozruchy

W Janczycach (gm. Baćkowice) rozpoczęły się rozruchy technologiczne sortowni i kompostowni odpadów w rozbudowywanym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK). Prace prowadzone są w ramach projektu pn. „Rozbudowa ZUOK Janczyce – budowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów”, której łączny koszt wynosi ponad 22,6 mln zł (brutto). Inwestor to Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z Baćkowic, którego właścicielem jest Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki.

Prace realizacyjne – oprócz zaprojektowania – objęły m.in. budowę hali sortowania odpadów wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym, wykonanie segmentu odbioru frakcji 0-80 mm oraz balastu z sortowni oraz zabudowę wagi samochodowej. Ponadto w zakres inwestycji weszło wykonanie instalacji stabilizacji odpadów w systemie zamkniętym (trzy reaktory), placu dojrzewania i doczyszczania stabilizatu/kompostu, a także zbiornika retencyjnego ścieków technologicznych (z pompownią), zbiornika bezodpływowego ścieków bytowych i segmentu oczyszczania ścieków deszczowych. Projekt to także zakup m.in. dwóch ładowarek oraz kontenerów.

Instalacja do segregowania odpadów została zaprojektowana w taki sposób, by jej roczna przepustowość wyniosła 22 tys. ton odpadów zmieszanych rocznie (docelowo ok. 34 tys. ton/rok na dwóch zmianach) oraz ok. 4 tys. ton odpadów zbieranych selektywnie. Ponadto ma być ona wykorzystywana do wydzielania frakcji energetycznych przeznaczonych do produkcji paliwa alternatywnego (w ilości ok. 3,5 tys. ton/rok).

Kompostownia spełniać będzie funkcję instalacji do stabilizacji tzw. frakcji podsitowej odpadów komunalnych oraz kompostowania odpadów organicznych. Proces technologiczny został tu podzielony na dwie fazy. W pierwszej prowadzone będzie kompostowanie intensywne z automatyczną kontrolą przebiegu procesu, a druga obejmuje dojrzewanie w pryzmach.

Janczyce1

Na instalację do kompostowania intensywnego składają się, wykonane z żelbetu, bioreaktory. Ponadto w jej skład wchodzi system napowietrzania (wentylatory i kanały napowietrzania), system sterowania i monitoringu oraz przykrycia, wykonanego z materiału przepuszczającego powietrze, a jednocześnie wodoodpornego, mającego zapewnić odpowiednie warunki dla procesu i stanowiącego barierę dla emisji odorów i innych zanieczyszczeń powietrza. Druga faza prowadzona będzie na placu dojrzewania kompostu o powierzchni ponad 7 tys. m2, gdzie proces będzie przebiegał w formie pryzm.

Środki na realizacje zadania pochodzą z trzech źródeł: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – ponad 9 mln zł (50%), z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (ponad 8 mln zł w formie pożyczki) i środki własne spółki (ponad 5 mln zł).

fot. 2 x MZGOK Baćkowice

Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu