Program osłonowy

Ruda Śląska walczy o program osłonowy

Program osłonowy, uchwalony w Rudzie Śląskiej wraz z podwyżką „opłaty śmieciowej”, został unieważniony rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego – poinformował Urząd Miasta Ruda Śląska (UM).

Program osłonowy – radni za wnioskiem prezydent Rudy Śląskiej

Na ostatniej sesji Rada Miasta poparła wniosek Grażyny Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej, w sprawie wniesienia skargi na to orzeczenie. – Program osłonowy miał złagodzić osobom z niskimi dochodami skutki podwyżki opłaty, która w obecnej sytuacji na rynku odpadów była nieunikniona – przypomniała prezydent. – Wojewoda uznał, że uchwalenie programu naruszyło obowiązujące prawo. Nie zgadzamy się z taką interpretacją, dlatego skorzystamy z możliwości zaskarżenia rozstrzygnięcia do sądu administracyjnego – dodała Grażyna Dziedzic.

Jak przypomina UM, założeniem uchwalonego w grudniu ubiegłego roku programu osłonowego jest udzielenie w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2021 r. pomocy finansowej w wysokości 30% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (9 zł przy obecnej stawce 30 zł). Z programu miałyby korzystać osoby samotnie gospodarujące z dochodem nieprzekraczającym 200% kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej (obecnie daje to kwotę 1402 zł) oraz rodziny z dochodem nieprzekraczającym 150% tego kryterium (obecnie – 792 zł na osobę w rodzinie).

Program osłonowy – zdaniem wojewody – niezgodny z prawem

Zdaniem nadzoru prawnego Wojewody Śląskiego obowiązujące w Polsce przepisy prawa nie pozwalają na przyznanie mieszkańcom określonych w programie osłonowym uprawnień – zaznacza rudzki magistrat. W konsekwencji rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdza nieważność uchwały, co skutkuje wstrzymaniem jej wykonania. Miastu przysługuje prawo zaskarżenia rozstrzygnięcia do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a aby to zrobić potrzebna była uchwała Rady Miasta.

Tego rodzaju programy osłonowe z powodzeniem funkcjonują w niektórych miastach w innych województwach – podkreślił Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. – Nasz Ośrodek realizuje już trzy programy osłonowe w innych dziedzinach. Teraz przygotowaliśmy ten, który miał objąć szerszy krąg osób niż rozwiązania oparte na ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dodał.

W głosowaniu 23 radnych było „za”, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama