Rozpoczęło się przyjmowanie deklaracji „śmieciowych” w Poznaniu

Wraz z początkiem października rozpoczęło się przyjmowanie deklaracji „śmieciowych” w ramach poznańskiego systemu gospodarowania odpadami. Obowiązkiem tym są objęci przede wszystkim właściciele domów jednorodzinnych, działek i domków wypoczynkowych, a także obiektów, które nie są na stałe zamieszkałe – np. biur czy restauracji – podkreśla Urząd Miasta Poznania (UM). W przypadku osób mieszkających w blokach czy kamienicach, zadanie to spoczywa na spółdzielniach lub wspólnotach mieszkaniowych. Magistrat dodaje przy tym, że deklaracje „śmieciowe” można składać za pośrednictwem Internetu.

Miasto rozpoczęło przyjmowanie deklaracji „śmieciowych” w związku z wystąpieniem z GOAP-u

Miejscy urzędnicy zwracają uwagę, że w związku z wystąpieniem Poznania ze struktur Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (GOAP), kompetencje w zakresie gospodarki odpadami od 1 stycznia 2022 r. powrócą do magistratu.

Jak wskazuje UM, przejęcie obowiązków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wiąże się z szeregiem nowych zadań, których realizacja rozpocznie się wraz z nowym rokiem. Jest wśród nich przyjęcie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a możliwość ich składania została uruchomiona od 1 października br. Deklaracje „śmieciowe” można składać online przez portal Przyjazne Deklaracje, gdzie przy pomocy intuicyjnego kreatora można wysłać deklarację przez profil zaufany. Dokumenty są przyjmowane również elektronicznie przez platformę ePUAP2 albo drogą pocztową na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań. Można je również składać osobiście w punktach obsługi klienta, ale jak zaznacza UM, wyłącznie po uprzedniej rezerwacji na stronie lub telefonicznie przez miejską infolinię Poznań (pod nr tel. 61 646 33 44).

Przyjmowanie deklaracji „śmieciowych” – na kim spoczywa obowiązek?

Przy okazji miejscy urzędnicy przypominają, iż obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielach nieruchomości zamieszkanych (w tym współwłaścicielach, spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, a także na osobach faktycznie władających nieruchomością oraz na najemcach lub dzierżawcach lokali, jeżeli taki obowiązek wskaże im w umowie właściciel nieruchomości. Ponadto deklaracje „śmieciowe” powinni złożyć właściciele nieruchomości mieszanych (stanowiących w części nieruchomość zamieszkaną, a w części niezamieszkaną) oraz właściciele nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych/domków letniskowych.

Właściciele nieruchomości niezamieszkanych (biur, szkół, sklepów, punktów usługowych, restauracji, szpitali itp.), którzy dotychczas objęci byli systemem odbioru odpadów przez GOAP (wcześniej deklaracje składali do GOAP-u) również powinni złożyć nowe deklaracje „śmieciowe”.

Mimo że deklaracje złożone do UM będą obowiązywać dopiero od Nowego Roku, to magistrat już dziś zachęca do ich składania. Pozwoli to uniknąć ewentualnych problemów z odbiorem odpadów w nowym roku – przekonują miejscy urzędnicy.

Część zasad bez zmian

Magistrat zapewnia też, że po to by mieszkańcy, w jak najmniejszym stopniu odczuli zmiany wynikające z wdrożenia poznańskiego systemu odpadowego, do końca czerwca 2022 r. odbiór śmieci będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. Zmianie nie ulegną także opłaty za odpady i sposób ich naliczania. Utrzymane zostaną również ulga dla rodzin wielodzietnych i ulga z tytułu kompostowania bioodpadów (obowiązująca na terenie nieruchomości jednorodzinnych). Bez zmian pozostanie też częstotliwość odbioru odpadów, funkcjonowanie Gratowisk (czyli punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK-ów) i Gratowozów (tzn. mobilnych punktów zbierania odpadów komunalnych – MPSZOK-ów).

Na podstawie www.poznan.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama