Rozdysponowane wsparcie

Montaż urządzeń do unieszkodliwiania odpadów, wdrażanie energooszczędnych technologii produkcyjnych, wprowadzanie nowoczesnych systemów zarządzania środowiskiem czy zakup instalacji do odzyskiwania surowców m.in. tego typu projekty otrzymały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W sumie przyznano 23 mln dotacji na realizację 16 projektów.
 
pieniadze
 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozdysponował wsparcie w ramach ogłoszonego w ubiegłym roku konkursu. Firmy mogły ubiegać się o dofinansowanie na wprowadzanie technologii ograniczających emisję zanieczyszczeń i zmniejszających zapotrzebowanie na energię, budowę oczyszczalni ścieków oraz instalacji do odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych.
 
Wśród przedsięwzięć, które otrzymały dotację, znalazły m.in. montaż energooszczędnej instalacji centralnego chłodzenia i sprężonego powietrza, zakup instalacji do przemysłowego odzyskiwania wody na potrzeby pralni w Wieńcu (gm. Brześć Kujawski), instalacja systemu automatycznego dozowania surowców czy zakup urządzenia do neutralizowania ścieków przemysłowych w lakierni proszkowej.
 
Na podstawie: www.kujawsko-pomorskie.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny