Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych

Rozbudują Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych

Firma Sutco-Polska poinformowała o podpisaniu umowy na rozbudowę linii technologicznej dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego (ZZOK).

Wspomnianą umowę na ,,Zaprojektowanie i wykonanie linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki dla Inwestycji Rozbudowy ZZOK […]’’ zawarto 1 marca br.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach do rozbudowy

Sutco-Polska jako wykonawca zostało wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego. Kontrakt zawarty pomiędzy spółkami Sutco®-Polska a ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego obejmuje rozbudowę ZZOK o linię technologiczną przeznaczoną do sortowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w różnych systemach zbiórki. W ramach inwestycji instalacja do zagospodarowania odpadów zostanie wyposażona w sito bębnowe, separator balistyczny, separator metali żelaznych oraz separator optyczny do sortowania folii PE. Dodatkowo, w skład instalacji wejdzie układ separatorów optycznych do sortowania tworzyw sztucznych, rozrywarka worków, a także automatyczna prasa belująca. Do tego oczywiście dochodzą wszelkiego typu specjalistyczne przenośniki taśmowe, które łączą technologię w całość.

Realizacja inwestycji planowana jest w dwóch etapach. W jej wyniku przepustowość instalacji ma wynosić co najmniej 4 tony na godzinę dla odpadów tworzywowych, co najmniej 5 ton na godzinę dla odpadów papieru i również nie mniej niż 5 ton na godzinę dla frakcji odpadów wielkości poniżej 80 mm wydzielanej z odpadów komunalnych zmieszanych lub co najmniej 10 ton na godzinę dla odpadów komunalnych zmieszanych.

Z kolei przepustowość roczna, liczona dla pracy w trybie dwuzmianowym, ma wynieść odpowiednio co najmniej: 13 000 ton odpadów tworzywowych, 16 250 ton odpadów z papieru, 16 250 ton dla frakcji poniżej 80 mm wydzielanej z odpadów komunalnych zmieszanych odpadów i 32 500 ton dla odpadów komunalnych zmieszanych.
Inwestycja ma zostać zakończona w II połowie 2019 r., a jej koszt określony został na ponad 14,6 mln zł brutto.

Na podstawie www.sutco.pl oraz informacji nadesłanej przez Sutco-Polska

fot. Sutco-Polska

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny