Rozbudowa ZUSOK-u

Rozbudowa ZUSOK-u w 2021 roku

Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na Targówku (ZUSOK) działa od 2001 r. – przypomniał Urząd m.st. Warszawy (UM) i dodał, że w ciągu 20 lat jego funkcjonowania potrzeby stolicy w zakresie usług świadczonych przez tę instalację znacznie wzrosły. Dlatego w ubiegłym roku Warszawa rozpoczęła inwestycję, jaką jest rozbudowa ZUSOK-u i modernizacja tej instalacji. Dzięki realizacji przedsięwzięcia obiekt zostanie przystosowany do aktualnych potrzeb miasta i jego mieszkańców – wskazuje magistrat.

Rozbudowa ZUSOK-u i jego modernizacja z jednoczesnym utrzymaniem działania instalacji

Miejscy urzędnicy zwrócili uwagę, że jednym z kluczowych i najistotniejszych założeń projektu rozbudowy i modernizacji ZUSOK-u jest utrzymanie aktywności produkcyjnej obecnej instalacji. W praktyce oznacza to, że rozbudowywany zakład wciąż przetwarza odpady komunalne mieszkańców Warszawy. Właściwe prace budowlane, po okresie niezbędnych przygotowań, rozpoczęły się w kwietniu 2021 r., a w pełni rozbudowany i zmodernizowany ZUSOK ma rozpocząć pracę w 2024 r.

Ukończenie projektu w określonym czasie jest naszym priorytetem i celem. Modernizacja istniejącego zakładu oraz budowa dwóch nowych linii zagospodarowania odpadów w ciągu 36 miesięcy jest bardzo dużym wyzwaniem. Jednak doświadczene POSCO E&C i dobrze zorganizowany zespół projektowy starają się zrobić wszystko, aby osiągnąć ten cel – zaznaczył Tony Kang, dyrektor projektu POSCO E&C.

Rozbudowa ZUSOK-u – co zrobiono w ubiegłym roku?

W 2021 r. przy ul. Zabranieckiej trwały prace przygotowawcze oraz budowlane i mechaniczne, w tym przygotowanie zaplecza robót, infrastruktury socjalnej, przełożenie i poprowadzenie instalacji energetycznej, cieplnej oraz kanalizacyjnej. Wykonawca przygotował tymczasowy magazyn składowania odpadów oraz taśmociąg (linia K1). Zgodnie z nowym przebiegiem ścieżki technologicznej, odpady podawane są do istniejącego kotła – z pominięciem starego bunkra – tłumaczy UM.

Rozbudowa ZUSOK-u

Wyznaczono też nową trasę dostaw. Zwożone odpady są monitorowane poprzez każdorazowe ważenie pojazdów przed i po wyładunku. W tym celu zostały wykonane pełnowartościowe, tymczasowe stanowiska pomiarowe, czyli wagi wraz z systemem monitoringu.

W 2021 r. sfinalizowano również główne rozbiórki obiektów, które nie wejdą w skład  infrastruktury nowej instalacji. Zorganizowanie nowego przebiegu ścieżki technologicznej i alternatywnego sposobu podawania odpadów umożliwiło wyburzenie dawnego bunkra i innych obiektów kubaturowych, a w efekcie – przygotowanie terenu pod nowe rozwiązania inżynieryjne i obiekty. Zaawansowane są prace przy fundamentach hali żużla, sortowni odpadów, a także na płytach fundamentowych hal kotłów oraz oczyszczania spalin. Do wykonania fundamentu kotłowni dwóch nowych linii produkcyjnych wykorzystano 400 ton stali i 2600 m3 betonu – wyliczył magistrat.

Ubiegły rok skoncentrowany był przede wszystkim na pracach projektowych, rozbiórkach budynków, przekładkach kolidujących sieci oraz wykonaniu tymczasowego układu dowozu, magazynowania i podawania odpadów dla funkcjonującej linii. Rozpoczęliśmy również prace fundamentowe dla głównych obiektów. Wszystko zostało dostosowane do zaplanowanych przerw technologicznych. Obecnie kontynuujemy prace m.in. przy fundamentach hali kotłów, a także przy budynkach magazynowania i dojrzewania żużla. Równolegle trwa montaż kolejnych żurawi wieżowych, które będą wykorzystywane przy wznoszeniu następnych obiektów – powiedziała Joanna Grudek, dyrektor Działu Inwestycji i Rozwoju w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w m.st.  Warszawie (MPO).

Rozbudowa ZUSOK-u – dalsze plany

Podstawowym celem na pierwszy kwartał 2022 r. jest rozpoczęcie montażu dwóch kolejnych linii przetwarzania odpadów, w tym montaż konstrukcji stalowej, a także dostawa oraz montaż samych kotłów. Rozpocznie się też budowa bunkra, hali wyładunku oraz budynku dla administracji ZUSOK-u. Aby wzmocnić fundamenty tych obiektów, wykonano blisko 600 pali CFA wbijanych na głębokość kilkunastu metrów – wskazał UM.

Stołeczni urzędnicy zapewniają, że inwestycja jest prowadzona zgodnie ze standardem BAT (Best Available Techniques – najlepszej dostępnej techniki). Dotyczy to zarówno rozwiązań inżynieryjnych, jak i oddziaływania na otoczenie. Rozbudowany ZUSOK, który po modernizacji stanie się największą tego typu instalacją w Polsce, połączy funkcję bezpiecznej utylizacji odpadów z walorem informacyjnym, otwartym na mieszkańców. Na terenie zakładu znajdzie się ścieżka edukacyjna, a zielone dachy wspomogą retencję wód opadowych.

Magistrat zwraca uwagę, że projekt jest nie tylko ekologiczny, ale także ciekawy z punktu widzenia architektury – transparentne elementy elewacji budynku dadzą po zmroku wyjątkowy efekt iluminacji. Dla zapewnienia walorów estetycznych na placu budowy przy ul. Zabranieckiej został wzniesiony model z betonu strukturalnego, na którym umieszczane są materiały wykończeniowe. Projekt posiada także warstwę społeczną. Działania edukacyjne oraz promocyjne, skierowane do szerokiego otoczenia, realizowane są za pośrednictwem Centrum Informacyjnego utworzonego przy inwestycji.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Warszawy/MPO Warszawa

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu