Rozbudowa ZUSOK-u

Rozbudowa ZUSOK-u – umowa podpisana

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie (MPO) podpisało umowę na rozbudowę Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) – poinformował Urząd m.st. Warszawy (UM) i dodał, że Warszawa zyska największą w kraju, nowoczesną spalarnię, która zasili w ciepło i energię elektryczną kilkanaście tysięcy gospodarstw. Inwestycja pozwoli też kształtować z korzyścią dla mieszkańców ceny zagospodarowania śmieci – dodaje UM. Rozbudowa ZUSOK-u ma się zakończyć w 2023 r.

Rozbudowa ZUSOK-u – przepustowość zwiększona siedem razy

To przełomowy dzień. Warszawa zyska spalarnię o 7-krotnie zwiększonej przepustowości. Wybudowanie poważnej instalacji miejskiej stwarza wreszcie konkurencję dla prywatnych firm i będzie mieć decydujący wpływ na kształtowanie kosztów odpadów. Co ważne, inwestycja będzie estetyczna i ekologiczna, a zastosowane technologie zabezpieczą okolicznych mieszkańców przed uciążliwościami – zaznaczył Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Rozbudowa ZUSOK-u

Według magistratu, podpisanie umowy gwarantuje pełną realizację inwestycji w ciągu 36 miesięcy od rozpoczęcia prac. W rozbudowanym ZUSOK-u, który znajduje się przy ul. Zabranieckiej, będzie termicznie przetwarzane ponad 300 tys. ton odpadów rocznie – to blisko 30% całego strumienia odpadów miejskich, które są najtrudniejsze i najbardziej kosztowne do przetworzenia.

Produkowana w obiekcie energia zasili stołeczną sieć ciepłowniczą i elektryczną, planowo już w 2023 r. Według ostrożnych szacunków – po uruchomieniu instalacji po rozbudowie – koszty zagospodarowania odpadów spadną poniżej prognozowanej na ten czas ceny rynkowej. To radykalna zmiana, która przełoży się na niższe rachunki dla mieszkańców – dodaje UM.

Rozbudowa ZUSOK-u – element planu rozwoju MPO

Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych da gwarancję całkowitego bezpieczeństwa i neutralności obiektu zarówno dla ludzi, jak i środowiska naturalnego. Rozbudowa ZUSOK wpisuje się w długofalowy plan rozwoju miejskiej spółki i jest jego bardzo ważnym elementem – powiedział Włodzimierz Karpiński, prezes Zarządu MPO.

Bardzo się cieszę, że jeszcze raz mamy szansę uczestniczyć w projekcie przyczyniającym się do rozwoju ekologicznego Polski. Podejmujemy decyzję o rozpoczęciu nowego projektu, pomimo panującej sytuacji związanej z koronawirusem – zaznaczył Sung-Wook Chung, starszy wiceprezes POSCO E&C.

Rozbudowa ZUSOK-ubezpiecznie, ekologicznie i estetycznie

Zakład przy ul. Zabranieckiej będzie największą tego typu instalacją w Polsce, która znajdzie się na stosunkowo niewielkiej działce. Powierzchnia obecnie pracującej instalacji wynosi niecałe 14 tys. m2, a po rozbudowie zajmie nieco ponad 21 tys. m2 – wskazuje UM.

Magistrat dodaje, że odpady dostarczane do instalacji będą wyładowywane do szczelnego bunkra w hali rozładunku, a panujące tam podciśnienie ma uniemożliwiać wydostawanie się zapachów na zewnątrz obiektu. Najnowsze technologie wykorzystane w procesie oczyszczania spalin pozwolą na uzyskanie znacznie lepszych parametrów od rygorystycznych norm, które są obecnie wymagane.

Rozbudowa ZUSOK-u

Budynek będzie posiadał zielone dachy, które wspomogą retencję wód opadowych, czyli magazynowanie tzw. deszczówki, a rozwiązania zastosowane w instalacji będą energooszczędne.

Projekt, w wyniku którego ma zostać przeprowadzona rozbudowa ZUSOK-u, przewiduje także utworzenie ścieżki edukacyjnej, która przebiegać będzie przez cały zakład aż do punktu widokowego znajdującego się ponad 70 metrów nad ziemią. Tam zwiedzający dowiedzą się jak wyglądają kolejne etapy utylizacji odpadów – zaznacza UM.

Rozbudowa ZUSOK-u – element WPGO

Jak podaje UM, instalacja od wielu lat była elementem kolejnych wojewódzkich planów gospodarki odpadami (WPGO) dla Mazowsza. Przedsięwzięcie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Środowiska, a także przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz Komisję Europejską.

Generalnym wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu jest koreańska firma POSCO Engineering & Construction, która złożyła ofertę na realizację obiektu za kwotę niespełna 1,67 mld zł netto.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. i 2 x rys. UM Warszawy

reklama

reklama

reklama

reklama