Rozbudowa ZUSOK-u

Rozbudowa ZUSOK-u – postępy prac

Trwa rozbudowa ZUSOK-u, a w zasadzie prace rozbiórkowe i roboty porządkowe. Urząd m.st. Warszawy (UM) podaje, że po zakończeniu rozbudowy wydajność Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych, czyli ZUSOK-u działającego na warszawskim Targówku wyniesie ponad 300 tys. ton odpadów rocznie. To niemal połowa wszystkich odpadów, jakie powstają w Warszawie. Dzięki temu będzie bezpieczniej, czyściej i taniej – uważa magistrat.

Rozbudowa ZUSOK-u – istotna staranność prac przygotowawczych

Przy ul. Zabranieckiej w Warszawie trwają zaplanowane rozbiórki oraz roboty porządkowe i organizacyjne. W ostatnich tygodniach zakończył się montaż prefabrykowanej żelbetowej konstrukcji wsporczej pod chłodnie wentylatorowe. Konstrukcja składa się z ośmiu masywnych słupów o wadze ponad 9 ton każdy. Chłodnie zostały już przeniesione i zainstalowane w nowej lokalizacji. Sukcesywne postępy widać również przy pracach rozbiórkowych dawnej sortowni, w której miejscu pojawi się nowa, w pełni zautomatyzowana sortownia na 30 tys. ton odpadów z selektywnej zbiórki – podkreśla UM.

Jednocześnie stołeczny magistrat zwraca uwagę, że toczące się prace przygotowawcze są zadaniem niezwykle istotnym, gdyż to właśnie staranność i jakość ich wykonania będą miały wpływ na kolejne etapy inwestycji. – Wykonawca prowadzi prace rozbiórkowe, przygotowuje teren, wyłania kolejnych podwykonawców. Ta rozbudowa jest priorytetem Spółki i przyszłością całej Warszawy. To będzie nowoczesna, bezpieczna dla mieszkańców i środowiska instalacja, która ustabilizuje gospodarkę odpadami w stolicy – mówi Zdzisław Gawlik, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie (MPO).

Obecnie trwają prace rozbiórkowe w obrębie hali kompostowni i dojrzewania kompostu oraz hali czyszczenia kompostu. Wkrótce do rozbiórki zostaną zgłoszone kolejne obiekty – informował w ubiegłym tygodniu UM.

Zakończono prace nad centrum informacyjnym

Równolegle zakończono prace nad centrum informacyjnym, które będzie poświęcone inwestycji na każdym jej etapie. Ścianę frontową budynku pokrył mural, który jest wizualizacją rozbudowanej instalacji, a powstał przy użyciu farb ekologicznych. Miejsce to będzie kluczowym źródłem wiedzy na temat inwestycji na wszystkich etapach rozbudowy instalacji. Stanie się również punktem edukacji ekologicznej, który będzie otwarty dla mieszkańców w każdym wieku oraz dla dziennikarzy – dodaje UM.

Rozbudowa ZUSOK-u

Rozbudowa ZUSOK-u ma przynieść stabilizację cen zagospodarowania odpadów

Po zakończeniu rozbudowy – co planowane jest na 2024 r. – ZUSOK ma być największym tego typu obiektem w Polsce. Magistrat przekonuje też, że instalacja będzie całkowicie bezpieczna dla środowiska oraz zdrowia mieszkańców i że powstaje w oparciu o najlepsze dostępne technologie (BAT).

Rozbudowany zakład dysponować będzie trzema niezależnymi liniami technologicznymi, których łączna wydajność wyniesie ponad 300 tys. ton odpadów rocznie. Jak zaznacza UM, to ponad 40% wszystkich odpadów, jakie powstają w Warszawie. Dzięki zmodernizowanej instalacji odpady zostaną przekształcone w prąd i ciepło, które trafią do kilkunastu tysięcy gospodarstw domowych w Warszawie – wskazuje magistrat i zapewnia, że stanie się to z korzyścią dla portfeli mieszkańców stolicy, ponieważ rozbudowa wpłynie pozytywnie na ogólną stabilizację cen wywozu odpadów. Wynika to nie tylko z faktu ograniczenia kosztów związanych z transportem i zaleganiem odpadów, ale także z tego, że wykorzystywana w technologia jest obecnie najtańszym i najefektywniejszym sposobem utylizacji – podkreśla UM.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Warszawy

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama