Rozbudowa w Końskich

W Końskich zostanie rozbudowany Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. 27 listopada br. podpisano umowę na dofinansowanie tej inwestycji w kwocie blisko 12,5 mln zł. Beneficjentem unijnych środków jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich.
 
końskie
 
W ramach rozbudowy Zakładu powstanie kwatera składowiska, wielofunkcyjna hala do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, infrastruktura drogowa i magazynowa oraz punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Projekt obejmie także przebudowę istniejących obiektów przedsiębiorstwa.
 
Na podstawie: www.sejmik.kielce.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu